Ffurflen Adborth Technoleg Ddigidol Blwyddyn 11
Sicrhewch eich bod yn darparu’r manylion cyswllt cywir fel y gallwn ni gysylltu â’r enillydd.

Bydd y data personol a fyddwch yn ei ddefnyddio yn yr ymateb hwn yn cael ei ddefnyddio i ddewis dau enillydd i’n gwobr ar hap, ac yna byddant yn cael eu gwneud yn anhysbys at ddibenion ymchwil i’r farchnad unwaith y bydd yr ymgyrch yn dod i ben. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â dpo@cambria.ac.uk.
Enw Llawn *
Cyfeiriad E-bost *
Rhif Cyswllt *
Faint oed ydych chi? *
Pa ysgol aethoch chi iddi? *
Pa gyfryngau cymdeithasol ydych chi’n eu defnyddio (dewiswch y rhai sy’n berthnasol) *
Required
Pa blatfform ydych chi’n treulio’r mwyaf o amser arno? *
Required
Beth ydych chi’n ei hoffi fwyaf am y cyfryngau cymdeithasol? *
Beth ydych chi’n ei hoffi lleiaf am y cyfryngau cymdeithasol? *
Faint o amser ydych chi’n ei dreulio ar y cyfryngau cymdeithasol bob dydd? *
Sut ydych chi’n teimlo am weld hysbysebion ar y cyfryngau cymdeithasol? *
Ydych chi’n cymryd sylw o’r hysbysebion ar eich cyfryngau cymdeithasol? *
Pa fath o hysbysebion sydd well gennych chi eu gweld ar eich cyfryngau cymdeithasol? *
Pan fyddwch chi’n ymweld â gwefan ac yna’n gweld hysbysebion ar gyfer y wefan hon ar wefan arall, sut ydych chi’n teimlo? *
Pa ddyfais sydd well gennych chi ei defnyddio? *
Pa orsafoedd radio ydych chi’n gwrando arnynt? (Dewiswch bob un sy’n berthnasol) *
Required
Pa wefan ffrydio cerddoriaeth ydych chi’n ei defnyddio? (Dewiswch bob un sy’n berthnasol) *
Required
Beth ydych chi’n ei wylio gan amlaf? *
Pa wasanaethau ffrydio ydych chi’n eu gwylio? (Dewiswch bob un sy’n berthnasol) *
Required
Pan fyddwch yn gwneud penderfyniad am ysgol, coleg, y brifysgol neu eich gyrfa, pwy neu beth sy’n dylanwadu fwyaf arnoch? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Coleg Cambria. Report Abuse