It's QUIZ TIME!
Check your progress. PREVERI SVOJE ZNANJE IN REŠI NALOGE.
Napiši svoje ime in priimek: *
I. Choose the correct answer.
Izberi pravilen odgovor.
1. Look at the picture. What's the time? *
1 point
Captionless Image
2. Look at the picture. What's the time? *
1 point
Captionless Image
3. Look at the picture. What's the time? *
1 point
Captionless Image
4. Look at the picture. What's the time? *
1 point
Captionless Image
5. Look at the picture. What's the time? *
1 point
Captionless Image
6. Look at the picture. What's the time? *
1 point
Captionless Image
7. Look at the picture. What's the time? *
1 point
Captionless Image
8. Look at the picture. What's the time? *
1 point
Captionless Image
II. What's the time? Write sentences.
Koliko je ura? Napiši v povedih. Ne pozabi na ločila.
5:00 *
2 points
11:30 *
2 points
1:45 *
2 points
8:15 *
2 points
6:30 *
2 points
III. Put the words in the correct order to make sentences.
Besede napiši v pravilen zaporedju, da dobiš povedi. Ne pozabi na veliko začetnico in ločila.
seven I up at get o'clock *
1 point
school go at I to o'clock eight *
1 point
breakfast half seven I have at past *
1 point
TV watch I ten o'clock at *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Osnovna šola Videm. Report Abuse