แบบสำรวจแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในอาสาสมัครอายุ 12-17 ปี ในประเทศไทย : การศึกษาทางคลินิก
ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจ ขณะนี้ได้มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนแล้ว
This form was created inside of Chulabhorn Royal Academy. Report Abuse