Uppsägning av medlemskap

Detta formulär används för att säga upp medlemskap i föreningen. Medlemskap är reglerad i föreningens stadgar, och krävs bland annat för minst en vårdnadshavare till barn inskrivna i förskolan eller på fritids. Medlemskap är i övrigt frivilligt. Medlemsavgift beslutas årligen, gäller kalenderår och återfås ej när medlemskap upphör. Medlemsinsats återfås när medlemskap upphör, men kan komma att avräknas mot ev. fordringar. Medlemsinsats får efterskänkas till föreningen.
  This is a required question
  måste vara i formen ÅÅÅÅMMDD-####
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question