Přihláška na tábor Baldovec 2018
Přihláška na skautský tábor Baldovec 2018, který pořádá Junák - český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z. s..
Informace
Pořadatel: Junák - český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z. s.
Termín: 1.-15. červenec 2018
Místo: Rozstání - Baldovec (Moravský kras)
Cena: 3 000,-Kč
Osobní údaje účastníka tábora:
Jméno a příjmení: *
Your answer
Rodné číslo: *
Your answer
Bydliště: *
Your answer
Odesláním přihlášky stvrzuji, že jsem seznámen(a) s následujícími informacemi:
• jedná se o stanový tábor.
• uhradím účastnický poplatek 3 000,- Kč částka je splatná do 11. 5. 2018 převodem na účet 2900555473/2010 (jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, do poznámky pro příjemce jméno).
• každý účastník tábora se řídí táborovým řádem a podrobí se všem pokynům vedoucích. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. Kdo bude vyloučen z tábora nebo neupozorní vedoucího včas na předčasný odjezd z tábora před jeho ukončením, ztrácí nárok na vrácení adekvátní části táborových poplatků a vrací se po informování rodičů na vlastní náklady.
• zbytek účastnického poplatku bude převeden na konto střediska pro potřeby činnosti během roku.
• podmínkou účasti je odevzdání potvrzení od lékaře a také prohlášení o bezinfekčnosti.
• vyplněním a odesláním této přihlášky dává rodič (zákonný zástupce) nedospělého úcastníka spolku Junák – český skaut, z. s., sídlem v Praze, IČO 00409430 a výše uvedenému středisku jako společným správcům osobních údajů souhlas se zpracováváním svých osobních údajů a osobních údajů účastníka v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a to po dobu přípravy a realizace akce. Správci mohou některé osobní údaje zpracovávat i po dobu delší, pokud povinnost zpracovávat tyto údaje i po skončení akce ukládá Správcům závazný právní předpis.
• rodič (zákonný zástupce) souhlasí s pořizování foto, audio a video záznamů z akce a souhlasí s jejich využítím pro potřeby Junáka - českého skauta. Tím není dotčeno Vaše právo pro konkrétní situaci souhlas omezit nebo vyloučit, a to sdělením vedoucímu tábora předem.
• důrazně nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony nebo drahé věci. Pokud je dítě přesto bude mít, vedení tábora nenese odpovědnost za jejich případné odcizení či poškození, taktéž je nebude možno dobíjet.
• vyplněnou přihlášku (formulář) je třeba odeslat nejpozději 11. 5. 2018.
• při nástupu na tábor je nutné odevzdat Potvrzení o bezinfekčnosti a papírovou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem.
Potřebujete vystavit fakturu? *
Pokud zadáte "Ne" a později se u Vás situace změní, kontaktujete vedoucího tábora nebo střediska, fakturu Vám vystavíme.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Junák - český skaut, z. s.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms