อบรม ASEAN MRA-TP รุ่น 9 บริกร +รุ่น 10 บาร์เทนเดอร์ ณ จังหวัดอุดรธานี
หลักสูตรวิชาชีพ ASEAN MRA-TP 70 ชั่วโมง (8 วัน) ภาคอีสาน ณ จังหวัดอุดรธานี
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รุ่น 9 หลักสูตร บริกร (ยังมีที่ว่าง) และ รุ่น 10 หลักสูตร บาร์เทนเดอร์ (เต็มแล้วค่ะ)
เรียน 16-23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-18.30 น.
ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี แผนที่ : https://goo.gl/maps/dzU454tmoL42

วันที่ 16-19 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-18.30 น. - เรียนทักษะการทำงานเฉพาะตำแหน่ง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
วันที่ 20-23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-18.30 น. - เรียนทักษะภาษาจีนที่ใช้ในงานเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1) มีเวลาพร้อมจะเข้ารับการอบรมตามกำหนดการในหลักสูตร 8 วัน (กรณีเข้าอบรมไม่ครบ 8 วัน จะไม่ได้รับประกาศนียบัตร)
2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3) วุฒิการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
4) มีใจรักงานบริการ

เลือกอบรมหลักสูตร *
คำนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
Name Surname *
สะกดชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ในการจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร
Your answer
อายุ (ปี) *
Your answer
รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
Your answer
โทรมือถือ *
ใส่ข้อมูลแบบ มีขีดคั่น เช่น 081-1234567
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
E-Mail *
หากยังไม่มีอีเมล ขอให้สมัครใช้อีเมล เช่น gmail.com
Your answer
Facebook Account
Your answer
LINE ID
Your answer
ประเภทผู้สมัคร *
ชื่อหน่วยงานในปัจจุบัน *
กรณีนักศึกษา โปรดระบุชื่อสถานศึกษา
Your answer
อาชีพ/ตำแหน่งปัจจุบัน *
Your answer
กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย โปรดระบุสาขาวิชา และชั้นปี *
ถ้าเป็นบุคคลภายนอก ใส่ -
Your answer
กรณีฉุกเฉินติดต่อ ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
อาหาร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms