Lviv Eco Forum`19
12-13 вересня 2019 / September 12-13, 2019
місто Львів, стадіон Арена-Львів / Lviv City, Arena-Lviv Stadium
E-Mail: lvivecoforum@gmail.com

LEF on the web and social networks:
Web: http://eco-forum-lviv.com.ua/
Facebook: https://www.facebook.com/LvivEcoforum/

Lviv Eco Forum`19 є найбільшою галузевою комунікаційною платформою, яка об'єднує представників українського водного ринку, міжнародних інвесторів та бізнес-компаній, які орієнтуються розвиток та інвестиційний потенціал сектору. Також учасниками заходу є широкий спектр зацікавлених сторін від муніципалітетів та урядових організацій, до промислових секторів (компаній харчової та легкої промисловості), наукових кіл й громадських діячів.

Форум організований Асоціацією водних компаній України «Укрводоканалекологія» за участю Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністерства екології та природних ресурсів України, Львівської міської ради.

Факти: відбувається вп’яте, 700+ делегатів, 75 міст України, 150 бізнес-компаній (в т.ч. іноземних: Норвегія, Австрія, Німеччина, Польща, Словенія, Чехія, Франція) 20 наукових закладів з усієї України.

Топ-теми LEF'19: державна політика та комплексне управління водними ресурсами, успішні практики поводження з відходами та осадами стічних вод, генерація альтернативної енергії, розвиток сучасної урбаністики в умовах кліматичних змін.

Lviv Eco Forum`19 is the largest industry communication platform that unites representatives of the Ukrainian water market, international investors and business companies, which are focused on the development and investment potential of the sector. Also, a wide range of stakeholders from municipalities and government organizations to industrial sectors (companies of food and light industry), scientific communities and public figures are the participants of the event.

The Forum is organized by the Association of Water Companies of Ukraine "Ukrvodokanalekologiya" with the participation of the Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine and the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine.

Facts: takes place for the fifth time, 700+ delegates, 75 cities of Ukraine, 150 business companies (including foreign: Norway, Austria, Germany, Poland, Slovenia, Czech Republic, France) 20 scientific institutions from all over Ukraine.

Top topics of LEF'19: state policy and complex water resources management, successful practices in waste and wastewater sludge management, alternative energy generation, development of modern Urban science in conditions of climate change.


Ім'я / First Name *
Your answer
Прізвище / Last Name *
Your answer
Посада / Position *
Your answer
Назва компанії / Name of the company *
Your answer
Профіль спеціалізації компанії / Specialization of the company *
Email *
Your answer
Сайт компанії / Company Website *
Your answer
Місто / City *
Your answer
Мобільний телефон / Mobile phone *
Your answer
Варіанти участі / Options of participation *
Примітки (Запропонувати доповідача/ Потрібна допомога в пошуку готелю / інше) / Notes (Suggest a speaker/ Need for help in finding hotel / other)
Your answer
Я погоджуюсь на обробку персональних даних згідно законодавства України / I agree to the processing of personal data in accordance with the legislation of Ukraine *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service