III. stretnutie používateľov, autorov a predajcov aplikácie WINTES 29.5.2017 - 31.5.2017

Formulár pre registráciu na stretnutie používateľov, autorov a predajcov aplikácie WINTES už neprijíma nové registrácie.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa stretnutia kontaktujte klusova@intes.sk