สมัครอบรมหลักสูตร “HIV 1,2 Self-test และบทบาทเภสัชกรในการให้คำแนะนำ” รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ zoom อบรมวันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-17.00 น.

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน โรคเอดส์เป็นปัญหาโรคติดเชื้อที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโรค ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงมีนโยบายส่งเสริมการตรวจคัดกรองเอชไอวี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยุติการติดเชื้อเอชไอวีในปี 2573 เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 95เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังบรรลุเป้าหมายเพียงร้อยละ 90.2 ดังนั้นการให้บริการแจกชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองให้กับประชาชนคนไทยทุกคนที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป สามารถรับชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้ฟรี 1 ชุด ต่อวันต่อคน ณ หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. จึงมีความสำคัญ เพื่อให้เภสัชกรร้านยามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโรคเอดส์ สภาเภสัชกรรมจึงจัดการอบรมหลักสูตร“HIV 1,2 Self-test และบทบาทเภสัชกรในการให้คำแนะนำ” ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self-test) สำหรับประชาชนคนไทย โดยหลังจากที่ผู้ป่วยทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีจากการตรวจเอชไอวีด้วยตนเองแล้ว สามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันด้วยวิธี Professional test ที่หน่วยบริการสุขภาพ และเข้าสู่กระบวนการรักษาและติดตามต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถ

1.       ให้คำแนะนำในการตรวจ HIV Self test ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

2.       เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการคัดกรองความเสี่ยง HIV

3.       ให้บริการและลงข้อมูลการส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง

4.       ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

Email *
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (เขียนเฉพาะตัวเลข) *
เขียนเลขที่ใบประกอบวิชาชีพเฉพาะตัวเลข 
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ระบุเฉพาะชื่อ) *
นามสกุล *
โทรศัพท์ (เขียนเฉพาะตัวเลข) *
ท่านปฏิบัติงานในส่วนใด *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy