Formularz rejestracyjny
III Narodowy Kongres Żywieniowy, Warszawa, 26–27 stycznia 2018 r.
Email address
Zgłoszenie udziału w III NKŻ
Proszę zaznaczyć właściwą opcję:
DANE OSOBOWE
Imię
Your answer
Nazwisko
Your answer
Adres do korespondencji
Your answer
e-mail
Your answer
tel. kontaktowy
Your answer
Tytuł, stopień naukowy/zawodowy
Your answer
W przypadku studentów prosimy o przesłanie skanu ważnej legitymacji studenckiej.
W przypadku emerytów prosimy o podanie nr legitymacji emeryta.
Your answer
DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA PRACY
Miejsce pracy
Your answer
Adres
Your answer
tel./e-mail
Your answer
Proszę o wystawienie faktury
Dane do wystawienia faktury (NIP/PESEL)
Your answer
Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c Ustawy o VAT od towarów i usług (Dz.U. nr 226 poz. 1476). W takim przypadku należy złożyć oświadczenie (tylko pocztą tradycyjną lub osobiście) informujące o finansowaniu udziału w kongresie ze środków publicznych w udziale 70%. Kopie oświadczenia należy przedstawić jako załącznik do formularza zgłoszeniowego. Natomiast oryginał oświadczenia należy dostarczyć w dniu kongresu lub przesłać pocztą tradycyjną.
UWAGA! Uwzględniamy tylko oświadczenia wysłane równocześnie z formularzem zgłoszeniowym.
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła z siedzibą: ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ww. Administratora Danych Osobowych w celu organizacji Kongresu oraz dla celów sprawozdawczości finansowej i rachunkowej. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo żądania wglądu do przetwarzanych danych osobowych, żądania ich usunięcia lub poprawienia.
Required
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych - Instytut Żywności i Żywienia - dla celów marketingowych, w tym przedstawiania mi w przyszłości oferty uczestnictwa w organizowanych przez ww. Administratora Danych Osobowych wydarzeniach, konkursach, kongresach i akcjach promocyjnych. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do cofnięcia niniejszej zgody.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym utrwalanie oraz rozpowszechnianie, w jakiejkolwiek formie i na wszystkich polach eksploatacji, mojego wizerunku przez Instytut Żywności i Żywienia do celów promocyjno-informacyjnych związanych z III Narodowym Kongresem Żywieniowym oraz do celów promocyjnych kolejnych edycji Kongresów organizowanych przez Instytut Żywności i Żywienia. W szczególności wyrażam zgodę na publikowanie dokumentacji fotograficznej oraz filmowej z przebiegu Kongresu na stronach internetowych, w prasie i telewizji. Oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms