Formularz rejestracyjny
III Narodowy Kongres Żywieniowy, Warszawa, 26–27 stycznia 2018 r.
Email address *
Zgłoszenie udziału w III NKŻ *
Proszę zaznaczyć właściwą opcję: *
DANE OSOBOWE
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Adres do korespondencji *
Your answer
e-mail *
Your answer
tel. kontaktowy *
Your answer
Tytuł, stopień naukowy/zawodowy *
Your answer
W przypadku studentów prosimy o przesłanie skanu ważnej legitymacji studenckiej.
W przypadku emerytów prosimy o podanie nr legitymacji emeryta.
Your answer
DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA PRACY
Miejsce pracy *
Your answer
Adres *
Your answer
tel./e-mail *
Your answer
Proszę o wystawienie faktury *
Dane do wystawienia faktury (NIP/PESEL)
Your answer
Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c Ustawy o VAT od towarów i usług (Dz.U. nr 226 poz. 1476). W takim przypadku należy złożyć oświadczenie (tylko pocztą tradycyjną lub osobiście) informujące o finansowaniu udziału w kongresie ze środków publicznych w udziale 70%. Kopie oświadczenia należy przedstawić jako załącznik do formularza zgłoszeniowego. Natomiast oryginał oświadczenia należy dostarczyć w dniu kongresu lub przesłać pocztą tradycyjną.
UWAGA! Uwzględniamy tylko oświadczenia wysłane równocześnie z formularzem zgłoszeniowym.
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła z siedzibą: ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ww. Administratora Danych Osobowych w celu organizacji Kongresu oraz dla celów sprawozdawczości finansowej i rachunkowej. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo żądania wglądu do przetwarzanych danych osobowych, żądania ich usunięcia lub poprawienia. *
Required
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych - Instytut Żywności i Żywienia - dla celów marketingowych, w tym przedstawiania mi w przyszłości oferty uczestnictwa w organizowanych przez ww. Administratora Danych Osobowych wydarzeniach, konkursach, kongresach i akcjach promocyjnych. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do cofnięcia niniejszej zgody. *
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym utrwalanie oraz rozpowszechnianie, w jakiejkolwiek formie i na wszystkich polach eksploatacji, mojego wizerunku przez Instytut Żywności i Żywienia do celów promocyjno-informacyjnych związanych z III Narodowym Kongresem Żywieniowym oraz do celów promocyjnych kolejnych edycji Kongresów organizowanych przez Instytut Żywności i Żywienia. W szczególności wyrażam zgodę na publikowanie dokumentacji fotograficznej oraz filmowej z przebiegu Kongresu na stronach internetowych, w prasie i telewizji. Oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83). *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms