Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Ankieta dla nauczycieli
Jakie dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Pani/Pan prowadzi w szkole? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
Czy dokonuje Pani/Pan diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, psychofizycznych oraz czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w placówce? *
Jakie działania w celu diagnozy potrzeb ucznia podejmuje Pani/Pan najczęściej? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
Jakie informacje uzyskuje Pani/Pan z przeprowadzonej diagnozy? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
Czy realizuje Pani/Pan na swoich zajęciach zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawarte w opiniach i orzeczeniach? *
Z jakich form zajęć, które są zalecane w opinii lub orzeczeniu z PPP, korzystają Pani/Pana uczniowie? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
Czy podczas bieżącej pracy na lekcji udziela Pani/Pan pomocy psychologiczno-pedagogicznej? *
Czy dokonuje Pani/Pan oceny efektywności prowadzonych zajęć? *
W jaki sposób dokonuje Pani/Pan oceny efektywności prowadzonych przez siebie działań? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
Czy napotyka Pani/Pan na trudności w realizowaniu zaplanowanych zadań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej? *
Jeśli tak, to czego one dotyczą? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
W jakich formach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponowanych przez naszą placówkę Pani/Pan uczestniczy? (można wybrać wiece niż jedną odpowiedź) *
Required
Proszę wymienić formy pomocy udzielanej w szkole przez Panią/Pana uczniom niedostosowanym społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym: (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service