Kwestionariusz oceny wprowadzenie ICNP do praktyki
Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń dotyczących klasyfikacji ICNP®. Proszę zaznaczyć w skali od 1 do 5 numer najlepiej opisujący Pani/a opinię.

1 = zdecydowanie nie
2 = nie
3 = nie mam zdania
4 = tak
5 = zdecydowanie tak

1. Czy dostrzegasz konieczność wprowadzenia standaryzowanej klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej według ICNP® w Polsce
1 = zdecydowanie nie 2 = nie 3 = nie mam zdania 4 = tak 5 = zdecydowanie tak
3. Czy jesteś wystarczająco przygotowana do pracy z komputerem w celu prowadzenia wersji elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej?
1 = zdecydowanie nie 2 = nie 3 = nie mam zdania 4 = tak 5 = zdecydowanie tak
2. Czy wprowadzenie klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej według ICNP® jest możliwe do wprowadzenia w Twoim miejscu pracy ?d
1 = zdecydowanie nie 2 = nie 3 = nie mam zdania 4 = tak 5 = zdecydowanie tak
4. Czy jesteś gotowa do prowadzenia standaryzowanej klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej według ICNP®?
1 = zdecydowanie nie 2 = nie 3 = nie mam zdania 4 = tak 5 = zdecydowanie tak
5. Czy jesteś gotowa do opracowania szczegółowych planów opieki według ICNP®?
1 = zdecydowanie nie 2 = nie 3 = nie mam zdania 4 = tak 5 = zdecydowanie tak
6. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej według ICNP® opisuje i definiuje autonomiczne działania pielęgniarskie?
1 = zdecydowanie nie 2 = nie 3 = nie mam zdania 4 = tak 5 = zdecydowanie tak
7. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej według ICNP® daje szansę na realną ocenę jakości i finansowania pracy pielęgniarki?
1 = zdecydowanie nie 2 = nie 3 = nie mam zdania 4 = tak 5 = zdecydowanie tak
8. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej według ICNP® zwiększy bezpieczeństwo pacjenta?
1 = zdecydowanie nie 2 = nie 3 = nie mam zdania 4 = tak 5 = zdecydowanie tak
9. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej według ICNP® może ułatwiać działania organizacyjne, zarządcze i kontrolne?
1 = zdecydowanie nie 2 = nie 3 = nie mam zdania 4 = tak 5 = zdecydowanie tak
10. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej według ICNP® daje szansę na prowadzenie badań naukowych w dziedzinie pielęgnowania?
1 = zdecydowanie nie 2 = nie 3 = nie mam zdania 4 = tak 5 = zdecydowanie tak
11. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej według ICNP® wpłynie na poprawę poziomu komunikacji wewnątrzzawodowej oraz w zespole terapeutycznym?
1 = zdecydowanie nie 2 = nie 3 = nie mam zdania 4 = tak 5 = zdecydowanie tak
12. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej według ICNP® jest nieodzowna dla funkcjonowania systemów eksperckich oraz systemów wspomagania decyzji klinicznych?
1 = zdecydowanie nie 2 = nie 3 = nie mam zdania 4 = tak 5 = zdecydowanie tak
13. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej według ICNP® jest nieodzowna dla funkcjonowania w transgranicznej opiece zdrowotnej?
1 = zdecydowanie nie 2 = nie 3 = nie mam zdania 4 = tak 5 = zdecydowanie tak
płeć
Wiek
 20 - 30 lat  31 - 40 lat  41 - 50 lat  51 - 60 lat  powyżej 60lat
staż pracy
do 1 roku  1-5 lat  6 - 10 lat  11 - 20 lat  21 - 30 lat  powyżej 30 lat
Wykształcenie
 średnie  wyższe zawodowe- z tytułem licencjata  wyższe zawodowe - z tytułem magistra  wyższe zawodowe – z tytułem doktora nauk
Miejsce pracy (podstawowe miejsce pracy)
szpital wojewódzki – oddział internistyczny szpital wojewódzki – oddział chirurgiczny szpital specjalistyczny – oddział internistyczny szpital specjalistyczny – oddział chirurgiczny uczelnia wyższa inne ………
Ukończona forma doskonalenia zawodowego uwzględniającego zasady klasyfikacji w pielęgniarstwie w oparciu o standaryzowany system (NMDS, NMMDS, NANDA, ENP, SONOMED…
 szkolenia specjalizacyjne  studia podyplomowe  kursy  konferencje tematyczne  warsztaty  nie uczestniczyłam/em w żadnej formie doskonalenia zawodowego
Required
Stanowisko pracy
proszę podać stanowisko pracy
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms