Existential Therapy Research Project
Välkommen till IRNET:s enkät!

Vi är mycket glada att du vill vara med och delta i vår studie, som syftar till en bättre förståelse för den existentiella terapins resultat.

Tack for att du hjälper oss, genom att fylla i denna enkät!


Med vänliga hälsningar

IRNET:s forskarteam
Har du läst och förstått informationen kring detta projekt och haft möjligheten att ställa eventuella frågor? *
Förstår du att ditt deltagande är helt och hållet frivilligt och att du när som helst kan avbryta utan att behöva ange någon orsak? *
Förstår du att dina svar kommer att vara anonymiserade och tillåter du att medlemmar ur forskarteamet får tillgång till din anonyma data? *
Samtycker du till att delta i detta projekt? *
Namn eller Alias
Om du vill att dina svar lämnas till din terapeut ber vi dig att lämna ditt för- och efternamn. Om du endast vill lämna dina svar i forskningssyfte ber vi dig att välja ett alias.
Your answer
Förnamn
Your answer
Efternamn
Your answer
Alias
Your answer
Hur nöjd eller missnöjd är du generellt sett med din terapi?
Mycket missnöjd
Mycket nöjd
I vilken utsträckning hjälper din terapi dig generellt sett?
Inte alls
Mycket
I vilken utsträckning hjälper din terapi dig att känna att du: Bättre kan hantera dina problem?
Inte alls
Mycket
... har en större känsla av syfte i livet?
Inte alls
Mycket
... känner dig mindre upprörd eller orolig?
Inte alls
Mycket
... möter livets realiteter, hur gräsliga de än är?
Inte alls
Mycket
... fungerar bättre tillsammans med andra?
Inte alls
Mycket
... lever livet mer fullt ut?
Inte alls
Mycket
... känner dig kapabel att göra val?
Inte alls
Mycket
... är mer medveten om dina känslor och tankar?
Inte alls
Mycket
... känner dig lyckligare i ditt liv?
Inte alls
Mycket
... tänker klarare?
Inte alls
Mycket
... känner dig mer i kontakt med andra?
Inte alls
Mycket
... känner dig mer kapabel att vara dig själv?
Inte alls
Mycket
... förstår bättre hur du kom att bli den du är?
Inte alls
Mycket
...är mer självaccepterande?
Inte alls
Mycket
Under de senaste två veckorna, hur ofta har du besvärats av något av följande problem: Lite intresse eller glädje i att göra saker?
Inte alls
Nästan varje dag
... känt dig nedstämd, deprimerad eller känt att framtiden ser hopplös ut?
Inte alls
Nästan varje dag
... problem att somna eller att du vaknat i förtid, eller sovit för mycket?
Inte alls
Nästan varje dag
... känt dig trött eller energilös?
Inte alls
Nästan varje dag
... dålig aptit eller att du ätit för mycket?
Inte alls
Nästan varje dag
... dålig självkänsla – eller att du känt dig misslyckad eller att du svikit dig själv eller din familj?
Inte alls
Nästan varje dag
... svårigheter att koncentrera dig, till exempel när du last tidningen eller sett på TV?
Inte alls
Nästan varje dag
... att du rört dig eller talat så långsamt att andra noterat det? Eller motsatsen – att du varit så nervös eller rastlös att du rört dig mer än vanligt?
Inte alls
Nästan varje dag
... tankar att det skulle vara bättre om du var död eller att du skulle skada dig på något sätt?
Inte alls
Nästan varje dag
Om du markerat för att du haft något av dessa problem, hur stora svårigheter har dessa problem förorsakat dig på arbetet, eller för att ta hand om sysslor hemma, eller i kontakten med andra människor?
1 - Inte svårare alls; 2 - Något svårare; 3 - Mycket svårare; 4 - Väldigt mycket svårare
Inte svårare alls
Väldigt mycket svårare
Nedan följer några påståenden om känslor och tankar. Välj det alternativ som bäst beskriver din upplevelse för varje påstående gällande de två senaste veckorna: Jag har känt mig optimistisk inför framtiden?
1 - Aldrig; 2 - Sällan; 3 - Ibland; 4 - Ofta; 5 - Alltid
Aldrig
Alltid
Jag har känt mig duglig?
Aldrig
Alltid
Jag har känt mig avslappnad?
Aldrig
Alltid
Jag har känt mig intresserad av andra människor?
Aldrig
Alltid
Jag har känt mig full av energi?
Aldrig
Alltid
Jag har kunnat hantera problem på ett bra sätt?
Aldrig
Alltid
Jag har kunnat tänka klart?
Aldrig
Alltid
Jag har känt mig nöjd med mig själv?
Aldrig
Alltid
Jag har känt mig nära andra?
Aldrig
Alltid
Jag har känt mig självsäker?
Aldrig
Alltid
Jag har kunnat bestämma mig för saker och ta egna beslut?
Aldrig
Alltid
Jag har känt mig älskad?
Aldrig
Alltid
Jag har varit intresserad av nya saker?
Aldrig
Alltid
Jag har känt mig bekymmerslös?
Aldrig
Alltid
Under de två senaste veckorna, hur ofta har du lidit av att: Känna dig nervös, ängslig eller orolig?
Inte alls
Nästan varje dag
... inte kunnat sluta oroa dig eller kontrollera din oro?
Inte alls
Nästan varje dag
... oroat dig för mycket om olika saker?
Inte alls
Nästan varje dag
... haft problem att slappna av?
Inte alls
Nästan varje dag
... varit så orolig eller rastlös att det har varit svårt att sitta still?
Inte alls
Nästan varje dag
... lätt blivit ilsken eller irriterad?
Inte alls
Nästan varje dag
... varit rädd att något hemskt skulle kunna hända?
Inte alls
Nästan varje dag
Vilket påstående beskriver bäst dina känslor och val: Det finns inte mycket jag kan göra för att hjälpa mig själv
1 - Håller verkligen inte med; 2 - Håller med; 3 - Håller varken med eller inte; 4 - Håller med; 5 - Håller helt och hållet med
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Ofta finns det inget sätt för mig att avsluta det jag har påbörjat
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Jag vet inte var jag ska börja för att förstå mina problem
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Jag blir överväldigad när jag har personliga svårigheter och problem
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Jag vet inte var jag ska börja for att kunna lösa mina problem
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Det finns inte mycket jag kan göra för att förändra mitt liv
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Jag har ännu inte hittat syftet med mitt liv
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Jag vet inte vem jag är, var jag kommer ifrån eller vart jag är på väg
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Jag saknar ett syfte med mitt liv
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
I den här världen, vet jag inte var jag passar in
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Jag är långt ifrån att förstå meningen med livet
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Det finns ett stort tomrum i mitt liv för tillfället
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Här kommer fem påståenden som du kan hålla med om eller inte: Det mesta i mitt liv är nära mina ideal
1 - Håller verkligen inte med; 2 - Håller inte med; 3 - Håller delvis inte med; 4 - Håller varken med eller inte; 5 - Håller delvis med; 6 - Håller med; 7 - Håller helt och hållet med
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Mina livsvillkor är utmärkta
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Jag är nöjd med mitt liv
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Hittills har jag fått det viktiga jag vill ha i mitt liv
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Om jag kunde leva mitt liv en gång till, så skulle jag nästan inte ändra något alls
Håller verkligen inte med
Håller helt och hållet med
Hur gammal är du? *
Your answer
Är du kvinna eller man? *
Hur många månader har du träffat din terapeut? *
Your answer
Vill du att dina svar skickas vidare till din terapeut?
Om du vill att dina svar skickas vidare till den terapeut, var vänlig och lämna din e-postadress i rutan
Your answer
Vill du få denna undersöknings resultat skickade till dig? *
Resultaten kommer endast att skickas via email.
Skulle du kunna tänka dig att bli intervjuad rörande din upplevelse av existentiell terapi? *
Om du vill få resulteten skickade till dig och/eller bli intervjuad, hur kan vi komma i kontakt med dig?
Du kan ange din email, telefonnummer, adress eller Skype
Your answer
Har du besvarat samtliga frågor? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service