ลงทะเบียนสำหรับโรงเรียนที่ต้องการเข้าชมงาน SWU OPEN HOUSE 2018 [แบบหมู่คณะ]
ทางมหาวิทยาลัยขอขอบคุณที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ขณะนี้ทางทีมงานขอปิดการลงทะเบียนแบบโรงเรียนแล้ว

โปรดรอติดตามรับ QR Code จากทางมหาวิทยาลัยต่อไป และนำมายื่นในวันงาน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง : ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 02-260-9547 หรือ 02-649-5000 ต่อ 15351, 15353, 15355, 15356, 15357

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service