އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް - 2019 | މަތީތައުލީމުގެ ބައި
ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (މަތީތައުލީމުގެ ބައި)
Email address *
މި ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން
• ފޯމު ފުރާން ތާނަ އަކުރު ބޭނުންކުރުން.
• އިދާރާގެ ލޯގޯ އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން
• މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހައި ދަރިވަރުންގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައި ވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.
• މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހައި ދަރިވަރުންގެ އިސްޓޭންޕު ސައިޒު ފޮޓޯ އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައި ވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.
• ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަތޯ ކަށަވަރުކުރުން.
• މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ލިޔުން އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައި ވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.

މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ނަކަލު ޑައުންލޯޑު ކުރޭ

https://drive.google.com/file/d/1MVn9pV-4jX73OGVB-GAnN19C-2AZmYQJ/view?usp=sharing

ބައިވެރިވާން އެދޭ ގިންތީގައި ފާހަގަ ޖަހާ *
Required
އިދާރާގެ ނަން: *
އިދާރާގެ އެޑުރެސް: *
އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑުރެސް: *
އިދާރާގެ ފޯނު ނަންބަރު: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Dhivehibahuge Academy. - Terms of Service