Sähkötehohanke - Kysely järjestelmätoimittajille
Tampereen ammattikorkeakoululla ja Tampereen teknillinen yliopistolla on meneillään yhteishanke, jossa tavoitteena on laatia ympäristöministeriölle ohje sähkötehojen hallinasta ja ohjaamisesta erityisesti pientaloissa.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuoda esiin näkökulmia, joilla edistetään energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista ja tehdään kokonaisjärjestelmänkin näkökulmasta resurssitehokkaita ratkaisuja, johon voidaan jatkossa liittää erilaisia ohjauspalveluita. Hanke koostuu itse oppaan laatimisesta sekä myös sen pohjaksi tehtävästä tutkimusosasta.

Lähestymme teitä oheisella kyselyllä, jotta osaisimme ottaa ohjeistuksen teossa huomioon erilaisten ohjausratkaisujen edellytyksiä ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia kiinteistön sähköverkon perusrakenteille, tilatarpeille ja laitevalinnoille. Pyrkimyksenä on siis löytää vastauksia kysymyksiin:

- Miten kiinteistön sähköverkko, asennukset, tilavaraukset ja laitevalinnat tulisi rakentamis- tai peruskorjausvaiheessa toteuttaa, jotta erilaiset ohjausratkaisut ja –palvelut voitaisiin niihin yksinkertaisesti tai kustannustehokkaasti lisätä?
- Miten kiinteistöissä saadaan sekä rajoitettua huipputehoa että myös tarvittaessa lisättyä tehoa esim. ylituotantotilanteessa?
- Millaisia toimintakuvauksia ohjaus- ja automaatioratkaisuille tehdään ja millaisia niiden tulisi olla?

Pääasiallinen tarkastelu tehdään uudis- tai peruskorjauskohteisiin soveltuviin ratkaisuihin, mutta aineistossa voidaan käsitellä myös olemassa olevia kohteita, joihin tehdään vain ohjauslisäys.

Toivomme, että olette mukana antamassa näkemyksiänne. Kyselyyn liittyvää lisätietoa antavat allekirjoittaneiden lisäksi Kari Kallioharju (kari.kallioharju@tamk.fi, p. 0408016509) tai Sakari Uusitalo (sakari.uusitalo@tamk.fi, p. 050 3717225).

Pirkko Harsia Pertti Järventausta
yliopettaja professori
(pirkko.harsia@tamk.fi) (pertti.jarventausta@tut.fI)

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tampere University of Applied Sciences. - Terms of Service