แบบฝึกหัด เรื่อง การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
คำชี้แจง ให้นักเรียนพิมพ์คำตอบ หรือเลือกคำตอบ ตามหัวข้อคำถามที่กำหนดให้ แล้วส่งผ่านระบบออนไลน์
ชั้น / ห้อง *
เลขที่ *
ชื่อ - นามสกุล *
1. การพัฒนาตนเองในงานอาชีพ หมายถึง
2. แนวทางในการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้แก่
3. หลักการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต 6P ประกอบด้วย
4. จากข้อ 3 (6P) ข้อใดที่ยังเป็นจุดบกพร่องของนักเรียน และเพราะเหตุใด *
5. หลักการทำงานให้ประสบความสำเร็จประกอบด้วย
6. การพัฒนาตนเองในงานอาชีพ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ DEVELOP ประกอบด้วย
7. จากข้อ 6 (DEVELOP) ข้อใดบ้างที่เป็นจุดเด่นของนักเรียน *
8. จากเทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนคิดว่าตนเองควรปรับปรุงในข้อใดมากที่สุด *
9. ทักษะการทำงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย
10. นักเรียนคิดว่า ตนเองควรเริ่มฝึกทักษะด้านใดเป็นลำดับแรก เพราะสาเหตุใด *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy