แบบฟอร์มแสดงความจำนงสนับสนุนการประชุมวิชาการ “การประชุมพยาธิวิทยาแห่งชาติ” ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ.2564
ชื่อบริษัท *
ชื่อผู้ประสานงาน *
เบอร์มือถือ *
E-mail *
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สนับสนุน *
Captionless Image
การสนับสนุนอื่นๆ
Clear selection
รวมเป็นจำนวนเงินที่สนับสนุน (โปรดใส่ทั้งตัวเลข และ ตัวอักษร เช่น 90,000 เก้าหมื่นบาทถ้วน) *
รายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (โปรดระบุอย่างละเอียด) *
กรุณาชำระโดยโอนเงินเข้า บัญชี ออมทรัพย์เลขที่ 051-275488-6 ชื่อบัญชี “พยาธิวิทยาแห่งชาติ” ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) จำกัดสาขาโรงพยาบาลราชวิถี และ ส่งเอกสารแสดงหลักฐานการโอนเงิน ทันที ที่ E-mail : rcpathmeeting@gmail.com หรือชำระเป็นเช็คสั่งจ่าย “พยาธิวิทยาแห่งชาติ” “Institution nation pathology”ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ (ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย) หรือผู้ประสานงาน: นางสาวกัญญาณัฐ บัวไทยบัว โทร 086-9073996
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy