TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG SỞ

@ Sau khoá học, Bạn sẽ:

- Hình thành phản xạ nghe nói Tiếng Anh trong môi trường làm việc.
- Thành thạo các kỹ năng phục vụ cho công việc: gọi điện thoại, đàm phán, ra quyết định, thuyết trình, ...
- Biết cách xử lý tình huống trong môi trường công sở.
- Nói Tiếng Anh chuẩn theo giọng Mỹ.

@ Thời lượng: 1.5 tháng / 1 khóa

@ Liên hệ:
- Website: www.emas.edu.vn
- Hotline: 0933.6966.37

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question