แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรุณากรอกข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
เพศ *
สาขาวิชา *
ชั้นปีที่ *
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับความพึงพอใจ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับใด *
โปรดเลือกในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
5
4
3
2
1
1. การให้บริการข้อมูลของฝ่ายวิชาการบริเวณสำนักงานคณบดี
2. การให้บริการข้อมูลแหล่งงานนอกเวลา และเต็มเวลา
3. การให้บริการข้อมูลแหล่งทุน
4. การให้บริการข้อมูลแหล่งศึกษาต่อ
5. การให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ดีชึ้น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms