Podporná rodičovská skupinka - pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom a/alebo vysokofunkčným autizmom.
Cieľom Podpornej skupiny rodičov je vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom sa rodičia môžu navzájom zdieľať o vplyve diagnózy autizmu na ich osobný život a v ktorom môžu nájsť príležitosť pre svoj osobnostný rast a psychologické ovlaženie. Skupinka sa bude opierať o myšlienky Carla Rogersa, ktoré sú upravené pre potreby rodičov detí s AS/VFA.

Podpornú skupinu rodičov plánujeme otvoriť ako uzavretú skupinu pre 4 až 8 rodičov, ktorí sa budú stretávať v naplánovaných termínoch, celkom 10 krát. Skupinu vedie psychológ Juraj Šikra, ktorý bude rodičov aktívne počúvať, posilňovať, ale i nabádať k aktivite. V rámci skupinových aktivít budú rodičia zdieľať svoje skúsenosti medzi sebou, písať súkromné krátke reflexie v rámci rozvoja s lektorom a vyhotovia 5 až 8 minútovú záverečnú prezentáciu na tému, ktorú si dohodnú s lektorom.

Poplatok za 10 dvojhodinových stretnutí je 200 EUR na rodiča alebo 350 EUR na obidvoch rodičov. Poplatok sa hradí vopred. V cene je okrem občerstvenia počas každého stretnutia zabezpečená aj individuálna spätná väzba a konzultácia
s facilitátorm. Kapacita skupiny je obmedzená na 8 miest.


TERMÍNY - vždy v stredu od 17:30 do 19:30

1-2-2017 1-3-2017 5-4-2017
8-2-2017 8-3-2017 12-4-2017
15-2-2017 15-3-2017
22-3-2017
29-3-2017

V prípade záujmu nahláste svoju účasť do 25. januára 2017. Po uzavretí prihlášok Vám pošleme ďalšie informácie k platbe.

Viac informácií ohľadne obsahu rodičovskej skupiny, píšte na sikra@andreas.sk .
Prihlasujem sa do Podpornej rodičovskej skupinky *
Meno účastníka *
napíšte vaše - priezvisko a krstné meno
Your answer
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu - napr. rodič, starý rodič, a podobne
Your answer
Meno dieťaťa *
napíšte meno dieťaťa - priezvisko a krstné meno
Your answer
Dátum narodenia dieťaťa *
napíšte dátum narodenia dieťaťu v tvare - DD.MM.RRRR
Your answer
Kontakt na účastníka *
mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
Your answer
Kontakt na účastníka *
emailový kontakt
Your answer
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Miesto pre Vaše otázky alebo poznámky
Your answer
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Súhlasím so spracovaním a uchovaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré poskytujem Autistickému centru Andreas, Galandova 7, Bratislava, výlučne pre účely workshopu v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ zo dňa 15. júna 2001 a zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať, zmazať alebo opraviť osobné údaje.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service