Envia'ns el teu anunci
Pot ser sobre feina, habitatge, compravenda
o temes varis
Tria quina biblioteca vols que l'imprimeixi i el pengi *
Escriu el text de l'anunci *
Descripció (breu), nom i contacte (Màx. 350 caràcters)
Your answer
Per a poder tramitar l'anunci marca la casella *
Required
L'usuari marcant la casella es responsabilitza
de les dades exposades i dels usos que de
les mateixes en facin terceres persones, accepta
la política de privacitat de Google i la del propi
web de l'Ajuntament de Terrassa, així com també
la política de protecció de dades de caràcter
personal de l'Ajuntament, d'acord amb la Llei
Orgànica 15/99, de 13 de desembre, i la normativa
que la desenvolupi, recollida al següent enllaç
http://goo.gl/kLDBg
Moltes gràcies!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.