Registracija į varžybas - NAKTINIS VILNIAUS KRITERIUMAS 2019 07 04
Data: 2019 07 04

Programa:

18.00 val. – Užtveriama trasa, ženklinimas;
18.30 val. – Registracija;
19.30 val. – Vaikų 3-11 metų startas su paspirtukais 1 ratas. Dalyvių skaičius neribojimas! BE ŠALMO
DRAUDŽIAMA STARTUOTI.
19.40 val. – Startas riedutininkams vaikams iki 8 m. 1 ratas. Dalyvių skaičius neribojamas! BE ŠALMO
DRAUDŽIAMA STARTUOTI.
19.50 val – Vaikų 3-5 metų startas su balansiniais dviračiais 1 ratas. Dalyvių skaičius neribojamas! BE ŠALMO
DRAUDŽIAMA STARTUOTI.
20.00 val. – Startas riedutininkams vaikams nuo 9 iki 12 m. 3 ratai. Dalyvių skaičius neribojamas! BE ŠALMO
DRAUDŽIAMA STARTUOTI.
20.20 val. – Startas dviratininkams vaikams nuo 7 iki 13 m., 9 ratai. tarpiniai finišai 3/6/9 ratai. Dalyvių skaičius
neribojamas! BE ŠALMO DRAUDŽIAMA STARTUOTI.
20.45 val. – DOMUS LUMINA Moterų važiavimas su dviračiais 12 ratų, tarpniai finišai 4/8/12 ratuose. Dalyvių
skaičius neribojamas! BE ŠALMO DRAUDŽIAMA STARTUOTI.
21.10 val. – Startas riedutininkams (mėgėjams ir sportininkams) Vyrai ir moterys (nuo 13 m)., 9 ratų, tarpiniai finišai
4/7/9 ratai) Dalyvių skaičius neribojamas! BE ŠALMO DRAUDŽIAMA STARTUOTI.
21.30val – Startas elektrinių paspirtukų 4 ratai. Dalyvių skaičius neribojamas! Vaikai su paspirtuku gali startuoti
nuo 12 metų su vienu iš tėvų užpildytu sutikimu. BE ŠALMO DRAUDŽIAMA STARTUOTI.
21.40 val. – Startas dviratininkams (Mėgėjams - B ir C Plento ir Miesto taurės dalyviams), 20 ratai, tarpiniai finišai
kas 5 ratus);Dalyvių skaičius neribojamas! BE ŠALMO DRAUDŽIAMA STARTUOTI.
22.20 val. – Apdovanojimai.
After Party bus skelbiamas po apdovanojamų.
Dalyvio mokestis - 5 EUR
Dalyvių vaikų su paspirtukais, riedučiais, balansinais dviračiais mokestis - 3 EUR

DALYVIO MOKESTIS MOKAMAS UŽSIREGISTRAVUS Į RENGINĮ arba REGISTRUOJANTIS Į RENGINĮ
VIETOJE. Dėmesio! Registracijos vietoje atsiimant registracijos numerį pirmenybę teiksime užsiregistravusiems ir
susimokėjusiems dalyviams internetu!

Rekvizitai:

VšĮ Dviračių akademija. Banko sąsk. LT88 7044 0600 0802 4100. Paskirtis: Dalyvio Vardas Pavardė.


Tėvų SUTIKIMAS dalyviams nepilnamečiams
http://bit.ly/NaktinisKriteriumas_TevuSutikimas

Trasa
NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Kriteriumo tikslai: populiarinti dviračių bei riedučių sporto šakas, skatinti mėgėjus ir sportininkus siekti rezultatų, propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir ekologišką transportą.
Kriteriumo uždaviniai: išaiškinti pajėgiausius Naktinio Vilniaus kriteriumo dviratininkus bei riedutininkus, sudaryti sąlygas renginio dalyviams ir svečiams aktyviai, sveikai ir turiningai praleisti laisvalaikį.
II. ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI
Kriteriumus organizuoja ir vykdo VŠĮ „Dviračių akademija“ ir VŠĮ „Terrasport“ akademija.
VšĮ „Terrasport“ akademija
Įmonės Kodas: 304215448
Adresas: Olandų g. 52-36, Vilnius
Tel. Nr.: 8 612 08650
El. paštas: gabija@terrasport.lt
Sask.Nr. LT97 7044 0600 0808 5727

Všį „Dviračių akademija“
Įmonės kodas 304031341
Adresas Statybininkų g. 23-7, LT-63409 Alytus
el. paštas. info@dviraciuakadedmija.lt
Tel.37068567867
Sask.Nr. LT977044060008058955

III. BENDROSIOS NUOSTATOS
Kriteriumo etapai vykdomi vadovaujantis Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (toliau – UCI) reglamentais, Lietuvos dviračių sporto federacijos (toliau – LDSF) varžybų ir šiais Kriteriumo nuostatais bei organizatorių sprendimais. 
Kriteriumo oficialūs tinklapiai dviraciuakademija.lt, terrasportakademija.lt bei paskyros facebook.com Naktinis Vilniaus kriteriumas 2019

IV. DALYVIAI
Kriteriumo dalyvių grupės:
Vaikų su paspirtukais - 3-11 metų mergaitės ir berniukai, 1 ratas, be tarpinių finišų.
Riedutininkai vaikai – mergaitės ir berniukai iki 8 m., 1 ratas, be tarpinių finišų.
Vaikai su balansiais dviračiais - 3-5 metų mergaitės ir berniukai, be tarpinių finišų
Riedutininkai vaikai – mergaitės ir berniukai nuo 9 iki 12 m., 3 ratai, be tarpinių finišų.
Riedutininkai mėgėjai ir sportininkai – vyrai ir moterys nuo 12 m.,9 ratų, tarpiniai finišai 4/7/9 ratai. Dviratininkai – mergaitės ir berniukai – 7 – 13 m., 9 ratų, tarpiniai finišai 3/6/9 ratuose. Domus Lumina moterų važiavimas 12 ratų. Tarpiniai finišai 4/8/12 ratuose. Elektrinių paspirtukų varžybos, 4 ratai. Dalyvauti gali vaikai nuo 12 metų su tėvų sutikimu, taip pat suaugę vyrai ir moterys.
Dviratininkai (mėgėjai - B ir C Plento ir Miesto taurių dalyviai))– vyrai ir moterys, 20 ratai, tarpiniai finišai kas 5 ratus.

Nepilnamečiai (iki 18 metų) gali dalyvauti tik su raštišku tėvų arba globėjų sutikimu (pateikiama atsiimant dalyvio numerį).


V. DALYVIŲ REGISTRACIJA IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS
Kriteriumo dalyviai gali registruotis į renginį adresu internete. Registruodamasis Kriteriumui, dalyvis privalo nurodyti tikslius savo vardo, pavardės ir gimimo metų duomenis kaip įrašyta asmens dokumente. Po išankstinės registracijos pabaigos duomenų pakeitimas ir registracijos metu padarytų klaidų taisymas apmokestinamas 5 eurų duomenų keitimo mokesčiu. Pasibaigus išankstinei registracijai, visi duomenų taisymai atliekami varžybų sekretoriate sumokant duomenų keitimo mokestį. Nesumokėjus šio mokesčio, apskaitomi nepakeisti duomenys ir taikomos sankcijos už neteisingų duomenų pateikimą:– dalyviai, neteisingai pateikę savo gimimo metų ar lyties duomenis ir dėl to klasifikuoti netinkamoje amžiaus grupėje, gali būti diskvalifikuojami. Rezultatai matuojami rankiniu būdu ir fotofinišo įrangos pagalba. Numerių ir starto paketų atsiėmimas vyksta renginio dieną valanda iki renginio pradžios.
Dalyvių starto mokestis skirtas dalinai padengti Kriteriumo organizavimo išlaidas.
Registracija galioja ir starto numeris suteikiamas tik sumokėjus starto mokestį.
Kiekvienoje grupėje dalyvių limitas neribojamas.

VII. STARTO VIETA IR STARTO PROCEDŪROS
Kriteriumo startas yra pirmojo „Naktinis Vilniaus kriteriumas“ etapo startas Vilniuje, Gedimino pr. 29, (Žemaitės skveras) 2019-07-04 d.
Kriteriumo etapų starto vieta – Vilnius, Gedimino pr. 29, (Žemaitės skveras).
VIII. NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS, REZULTATŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS
Taurėje yra šios įskaitos:
• Riedučiai:
◦ berniukai ir mergaitės iki 8 m. amžiaus (1 ratas)
◦ berniukai ir mergaitės nuo 9 iki 12 m. amžiaus (3 ratai)
◦ mėgėjai vyrai ir moterys bei sportininkai vyrai ir moterys (vaikai nuo 13 m. amžiaus priskiriami suaugusiųjų grupei) (9 ratų, tarpiniai finišai 4/7/9 rate)

• Dviračiai:
◦ mėgėjai bei sportininkai, vyrai ir moterys (20 ratų, tarpiniai finišai 5/10/15/20 ratuose)
Tarpiniuose finišuose pirmiems keturiems dalyviams, kirtusiems finišo linija, yra skiriami 5 – 3 – 2 – 1 taškai. Paskutiniame tarpiniame finiše skiriamas dvigubai didesnis taškų skaičius: 10 – 6 – 4 – 2. Jeigu grupė pagaunama ratu ir lyderiai įsilieja į grupę, lenktynių lyderiai gauna + 20 taškų, kitame tarpiniame finiše gali finišuoti vėl visa grupė, taškų sistema nesikeičia. Lenktynių metu pradūrus ratą, privažiavus prie teisėjų ir parodžius, ratą galima pasikeisti, pasikeitus ratą, dviratininkui vėl leidžiamas tęsti lenktynes su pagrindine grupe.
Riedučių rungtis trunka ne ilgiau kaip 30 min., o finišavus 4 stipriausiems dalyviams, besidalinantiems finišo taškus, varžybos baigiamos.

IX. SAUGUMAS TRASOJE
Kriteriumo saugumas reglamentuojamas šiuose nuostatuose. Visiems varžybų dalyviams šalmai yra privalomi. Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines, riedučių rungtyje– kelių, delnų ir alkūnių apsaugas.
Dalyvio dviračio pasirinkimas:
Mėgėjų ir sportininkų važiavimai – leidžiama startuoti tik UCI plento dviračiui taikomus reikalavimus atitinkančiu dviračiu.
Visuose važiavimuose draudžiama startuoti su dviračių vairais ir vairo priedais, skirtais asmeninėms lenktynėms laikui arba triatlonui. Teisėjai ir organizatoriai turi teisę pašalinti iš trasos šių reikalavimų nepaisančius dalyvius. Starto mokesčiai už šių reikalavimų nepaisymą varžybų metu negražinami. Jei toks dalyvis liks nepastebėtas varžybų metu, tačiau bus išaiškintas vėliau, jo varžybų rezultatai bus anuliuojami, jis bus diskvalifikuotas.

X. DALYVIO ATSAKOMYBĖ
Varžybų dalyvė (-is) (toliau tekste – dalyvis), atsiimdami starto numerius, savo parašu patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.
Dalyvis patvirtina, kad Kriteriumo lenktynėse dalyvauja laisva valia, nieko neverčiamas ir pasižada laikytis varžybų nuostatų bei kitų legalių organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ir apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino, kad už taisyklių ar kitų reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš varžybų ir diskvalifikuotas.
Savo parašu dalyvių registracijos lape dalyvis pripažįsta, kad Kriteriumo dviračių ir riedučių lenktynės yra sporto varžybos su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi, ir supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei. Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti dviračiu ar riedučiais ir žino eismo taisykles) ir sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų, draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose lenktynėse. Dalyvis atsisako bet kokių su jo sveikatos ar gyvybės klausimais susijusių pretenzijų organizatoriams. Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, kelių būklę, kontaktų su kitais dalyviais riziką bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo bei dėl trečių asmenų veiksmų. Taip pat dalyvis pasižada, kad lenktynių metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų rajono vietinių gyventojų, žiūrovų ir kt. asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai. Dalyvis privalo susipažinti su lenktynių nuostatais, trasa ir žinoti, kad varžybų trasoje gali vykti automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas ir įvertinti su tuo susijusią dalyvavimo varžybose riziką bei laikytis kelių eismo taisyklių ir imtis būtinų priemonių visų eismo bei kitų varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti. Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant, griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu lenktynėse. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiame punkte minimą atsakomybę ir kad laikosi Lietuvos Respublikos sporto įstatyme numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų.

XI. VARŽYBŲ ATŠAUKIMAS
Kriteriumo organizatoriai gali atšaukti renginį iškilus „Force majeure“ nepaprastoms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tai gali būti stichinės gamtos nelaimės (uraganai, potvyniai, smarkios liūtys, lietus), teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai ir kitos renginio organizavimui ir dalyvių saugumui grėsmę keliančios kliūtys. Renginiui neįvykus registracijos mokestis nėra grąžinamas.
Atšaukimas ir informacija apie kitus svarbius įvykius skelbiama interneto tinklalapiuose dviraciuakademija.lt ir terrasportakademija.lt, renginio paskyroje Facebook bei, pagal galimybes, žiniasklaidoje.

Vardas *
Your answer
Pavardė *
Your answer
Gimimo metai *
Your answer
El. paštas *
Your answer
Tel. nr. *
Your answer
Pasirinkite grupę, kurioje planuojate startuoti: *
Sutinku gauti reklaminę informaciją el. paštu iš VšĮ Dviračių akademija *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service