Temàtiques formatives d'interès, mitjans de comunicació i gestió del coneixement
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Dades personals
DNI *
Indica el teu dni, sense punts ni guions i amb la lletra en majúscules
Nom *
Indica el teu nom en majúscules
Cognoms *
Indica els teus dos cognoms en majúscules
Correu electrònic *
Indica el teu correu electrònic professional
Telèfon mòbil
Indica el teu telèfon mòbil si vols participar en un possible grup de difusió en whatsapp de l'àmbit/s que seleccionis durant l'enquesta
Entitat *
Selecciona l'entitat en la que treballes
Departament *
Ocupació *
Gestió del coneixement
Voldries participar en el projecte de gestió del coneixement? *
Us volem avançar que estem treballant en un projecte de gestió del coneixement del què confiem que ben aviat podrem facilitar-vos més informació. La idea principal d'aquest projecte és generar espais de trobada en diversos àmbits i temàtiques de la gestió pública amb l'objectiu de ser una zona de consulta i d'intercanvi de coneixements i d'informació indexada (de documentació, de videogravacions, d’articles, de models, de plantilles, de links d'interès, etc.) sobre cadascuna de les temàtiques que us siguin d’interès. Aquest espai també pot servir per a crear grups de treball col·laboratiu en comunitats de pràctiques/aprenentatge en les què es treballarà conjuntament per aconseguir objectius concrets (plantilles, protocols, processos, manuals, etc.).
Mitjà de comunicació
Per tal d'avaluar la viabilitat i la conveniència d'altres mitjans de comunicació (a part del correu electrònic que és que el actualment venim utilitzant), indiqueu a través de quins mitjans voldríeu rebre la informació relativa als comunicats relacionats amb la formació de les temàtiques que seleccionareu en la següent secció d'aquesta enquesta.
Correu electrònic *
Grup de difusió de whatsapp *
Els grups de difusió de whatsapp són grups de whatsapp en els que els participants no es veuen entre sí i en el que l'administrador del grup és l'única persona que pot enviar informació al grup. Tot i això, cada persona pot interactuar directament amb l'administrador del grup de forma privada sense que els seus comentaris siguin vistos per la resta d'integrants del grup. En el cas que hi estiguis interessat/da, caldria que especifiquis el teu telèfon mòbil en la primera secció d'aquesta enquesta i seleccionis les temàtiques que són del teu interès en la propera secció així com que donis d’alta a l’agenda del teu telèfon mòbil el següent contacte com a: “Formació Diputació Lleida” amb el número de telèfon: 606984946
Modalitat formativa
Des de l'any 2013, la paulatina introducció de les noves tecnologies que estem portant a terme apropa a les persones del nostre territori la formació que es realitza en diferents indrets de la nostra extensa província.
Aquest fet comporta una ampliació de l'oferta formativa a la que des del nostre lloc de treball podem accedir.
Amb l'objectiu de minimitzar la recepció d'informacions de cursos que es realitzen en llocs i modalitats que no són del vostre interès, hem dissenyat aquesta secció.
Lloc de la formació presencial
Indica de quines comarques voldries rebre l'oferta formativa en modalitat presencial. En qualsevol cas, solament rebries la informació de les temàtiques formatives que seleccionaràs en el següent apartat de l'enquesta.
No
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Aran
Cerdanya
Fora de la provincia de Lleida
Garrigues
Noguera
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Solsonès
Urgell
Clear selection
Videoconferència *
En el cas que una formació no es realitzi de forma presencial en els llocs que acabes de seleccionar, indica si estaries interessat/da en rebre la informació dels cursos que s'organitzen en videoconferència des d'una altra comarca diferent a la teva. En qualsevol cas, solament rebràs la informació de les temàtiques formatives que seleccionaràs en el següent apartat de l'enquesta.
Aula virtual (Moodle) / formació en línia *
Vols rebre informació de les accions formatives que es programin en la modalitat en-línia (tenen lloc en una plataforma virtual de formació tipus Moodle)? En qualsevol cas, solament rebràs la informació de les temàtiques formatives que seleccionaràs en el següent apartat de l'enquesta.
Temàtiques d'interès
Indica quines són les temàtiques que t'interessen, sobre les què voldràs rebre informació i participar en el projecte de gestió del coneixement si així ho has indicat.
01.- NNTT
Cursos relacionats amb les TIC i les noves tecnologies destinats a usuaris. Exemple: M.Word, M.Excel, M.Access, Presentacions, agenda electrònica, Internet, ACTIC, LOPD, Certificació electrònica, etc.
Clear selection
02.- Administració
Cursos relacionats amb els processos administratius. Exemple: Gestió de documents, secretariat, arxiu, etc.
Clear selection
03.- Atenció a la ciutadania
Cursos relacionats amb l'atenció a la ciutadania. Exemple: Atenció a la ciutadania, gestió de queixes, gestió telefònica, etc.
Clear selection
04.- PRL i Salut
Cursos relacionats amb la prevenció de riscos i la salut personal. Exemple: Desfibril·ladors, plans d'emergència, primers auxilis, estrès, autoprotecció, manipulador d'aliments, etc.
Clear selection
05.- Llengües/Idiomes
Cursos relacionats amb la llengua catalana/aranesa i els idiomes. Exemple: Redacció de documents, informes, actes, modelatge, ortografia, anglès, francés, alemany,etc.
Clear selection
06.- Igualtat
Cursos relacionats amb la igualtat de gènere. Exemple: Plans d'igualtat, assetjament, gènere, etc.
Clear selection
07.- Econòmic
Cursos relacionats amb comptabilitat, tresoreria, intervenció, etc.
Clear selection
08.- Unió Europea
Cursos relacionats amb la Unió Europea . Exemple: Redacció de projectes europeus, fons de finançament europeus, etc.
Clear selection
09.- Promoció
Cursos relacionats amb la promoció econòmica, cultural, turística, de proximitat, etc.
Clear selection
10.- Jurídic i procedimental
Cursos relacionats amb l'àmbit jurídic i els relacionats a procediments administratius.
Clear selection
11.- RRHH
Cursos relacionats amb la gestió i direcció dels recursos humans. Exemple: Plantilles, règim intern, nòmines, convenis, etc.
Clear selection
12.- Innovació i qualitat
Cursos relacionats amb la innovació i qualitat. Exemple: Creativitat, planificació, innovació, ISOs, etc.
Clear selection
13.- Educació/Formació
Cursos relacionats amb l'educació i la formació continua al llarg de la vida. Exemple: Cursos per escoles bressol, escoles d'educació especial, formació dirigida a treballadors o a la ciutadania, formador de formadors, etc.
Clear selection
14.- Imatge i disseny
Cursos relacionats amb el disseny i la imatge professional i no professional. Exemple: cartelleria, photoshop, illustrator, Autocad, etc.
Clear selection
15.- Mobilitat
Cursos relacionats amb els parcs mòbils i vehicles professionals. Exemple: conducció segura, conducció eficient, conducció sota condicions de risc, manteniment de camions, CAP, etc.
Clear selection
16.- Manteniment
Cursos relacionats amb els oficis i el manteniment d'edificis. Exemple: electricitat, fusteria, magatzems, etc.
Clear selection
17.- Urbanisme i medi ambient
Cursos relacionats amb l'urbanisme, l'obra pública i el medi ambient. Exemple: Sistemes d'eficiència energètica, normativa urbanística, TCQi, control de costos, amidaments, etc.
Clear selection
18.- Direcció i comandaments
Cursos relacionats amb la direcció de persones per a comandaments amb personal a càrrec
Clear selection
19.- Interès personal
Cursos que tot i que no estàn relacionats amb les tasques pròpies de l'administració poden ser d'interés personal. Exemple: Cursos d'idiomes per a personal que no ha de fer anar aquest idioma a la feina, plans de finançament personal, informació sobre jubilacions, etc.
Clear selection
20.- Comunicació
Cursos relacionats amb la comunicació com per exemple: Parlar en públic, estratègies de comunicació institucional, etc.
Clear selection
21.- Atenció a les persones
Cursos relacionats amb l'atenció a les persones sobretot els que estan relacionat amb els serveis que ofereixen els departaments de serveis socials, residències, etc.
Clear selection
27.- Electes
Cursos destinats a personal electe.
Clear selection
28.- Cossos seguretat
Cursos destinats als cossos de seguretat (policia local), bombers, protecció civil, etc.
Clear selection
29.- RRPP i protocol
Cursos relacionats amb les relacions públiques, relacions institucions, protocol, etc.
Clear selection
30.- Creixement personal/habilitats
Cursos relacionats amb les habilitats personals. Exemple: tècniques de comunicació efectiva, gestió de conflictes, gestió del temps, coaching, lideratge, PNL, etc.
Clear selection
31.- Sanitari
Cursos relacionats amb la sanitat pública.
Clear selection
32.- Govern local
Cursos relacionats amb el Govern local i la formació general adreçada a ajuntaments i entitats
Clear selection
34.- Recaptació i tributació
Cursos relacionats amb la recaptació, tributació, inspecció de tributs locals.
Clear selection
35.- Patrimoni
Cursos relacionats amb la gestió del patrimoni institucional, cultural, etc.
Clear selection
37.- NNTT tècnics informàtics
Cursos destinats a tècnics informàtics.
Clear selection
38.- Oficis
Cursos destinats a personal de manteniment, oficis, etc.
Clear selection
39.- Cultura
Cursos específics destinats a personal de biblioteques, museus, etc.
Clear selection
41.- Música
Cursos específics destinats a personal de biblioteques, museus, etc.
Clear selection
Altres temàtiques formatives d'interés
Si després de revisar en detall la relació anterior creus que hi ha una temàtica en la que estàs interessat/da i no surt relacionada, indica quina és i quin tipus de formació hi encabiries, fica alguns exemples concrets.
Observacions
Observacions
Explica el que creguis que és important que sapiguem i que estigui relacionat amb aquesta enquesta i no t'hagem preguntat.
Suggeriments i propostes de millora en l'àmbit de la formació
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy