แบบสำรวจการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 4 - 8 มกราคม 2564 (สำหรับผู้ปกครอง)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยติดเชื้อและก็มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้มีผู้ปกครองของนักเรียนที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด รวมถึงจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้

1. พื้นที่เสี่ยง (พื้นที่สีแดง) ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง เป็นต้น
2. พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม)
3. พื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีเหลือง)
4. พื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว)

ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจากการสัมผัสใกล้ชิด

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจากสถานการณ์ดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวาปีปทุม จึงขอสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง ในการเรียนการสอนทางไกลในระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2564 และให้เปิดเรียนปกติในวันที่ 11 มกราคม 2564 ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครอง *
กรุณาใส่คำนำหน้าด้วย เช่น นายสมรัก เรียนดี, นางสาวสมใจ รักษ์เรียน
บุตร หลาน กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นและห้อง ใด *
ตัวอย่างคำตอบ เช่น 1/1 (หมายถึง ชั้น ม.1 อยู่ห้อง 1), 5/14 (หมายถึง ชั้น ม.5 อยู่ห้อง 14)
ข้อคิดเห็น *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนวาปีปทุม. Report Abuse