DOTAZNÍK - ĎaľEKOhľad

Milé čitateľky a čitatelia,

venujte, prosím, tomuto dotazníku niekoľko minút. Vďaka Vašej spätnej väzbe budeme môcť časopis o environmentálnej výchove a filozofii ĎalEKOhľad pripravovať tak, aby bol čoraz pestrejší, zaujímavejší a prinášal nové a praktické informácie (nielen) pre učiteľov.

Ďakujeme! Vaša redakcia

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  výber tém
  grafické spracovanie
  obsahová stránka
  formát
  formálna stránka
  distribúcia
  iné
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question