Tandemowy kurs języka niemieckiego 2020
Polsko-niemiecki tandemowy kurs językowy

Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego (DMK) w Gdańsku
19 lipca - 1 sierpnia 2020
lub
2 sierpnia - 15 sierpnia 2020
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Wybieram termin *
Adres zamieszkania (kod pocztowy) *
Your answer
Adres zamieszkania (miejscowość) *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Miejsce pracy/kształcenia *
Your answer
Doświadczenie polsko-niemieckie (organizator, uczestnik, wolontariusz, współpracownik) *
Your answer
Moja znajomość języka niemieckiego *
Moja znajomość j. niemieckiego - przykłady (ile się uczę, gdzie, kiedy itp.) *
Your answer
Specjalne potrzeby (alergie, dieta, wegetarianin(ka) ) *
Your answer
Administratorem podanych danych osobowych jest organizator projektu wskazany poniżej. Osoba kontaktowa, adres e-mail: rodo@dmk.nazwa.pl. 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem niezbędnym do udziału w projekcie dotowanym przez PNWM oraz jego rozliczenia i kontroli. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dofinansowanie przez PNWM udziału w projekcie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) w celu realizacji projektu, w tym udziału uczestnika w projekcie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), rozliczenia oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznanej przez PNWM organizatorowi projektu(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f)) RODO). 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści wyżej wymienionych danych osobowych swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres ww. Inspektora Ochrony Danych lub do ww. osoby kontaktowej. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Administrator oraz podmioty przetwarzające będą miały prawo do przetwarzania Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności i rozliczenia projektu czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO). 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane organizacji PNWM lub jej jednostkom centralnym w celu rozliczenia i kontroli projektu dotowanego przez PNWM. 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celu rozliczenia i kontroli projektu dotowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, w którym uczestniczę. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service