Ankieta dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”
Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających.

Z góry dziękujemy za pomoc!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? *
2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? *
3. Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: *
bardzo dobrze
dobrze
trochę dobrze/trochę źle
źle
bardzo źle
nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej
Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turysty
Infrastruktury i oferty kulturalnej
Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Tożsamości mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz bezrobotnych
Działań na rzecz osób przed 35 rokiem życia
Działań na rzecz osób po 50 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy
4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku: *
tak
nie
nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych
5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie? *
5.1. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? *
5.2. Jakie są powody?
Clear selection
6. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? *
7. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców? *
8. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? *
9. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się zainteresowaniem mieszkańców? *
10. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności? (Zaznacz trzy najważniejsze)
11. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania? *
12.  W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania?
Clear selection
Metryczka
M1. Status na rynku pracy: *
M2. Płeć: *
M3. Czy posiada Pan/Pani orzeczenie o niepełnosprawności? *
M4. Wykształcenie: *
M5. Wielkość gospodarstwa rolnego: *
M6. Wiek przedział *
M7. Miejsce zamieszkania:
Clear selection
M8. Od kiedy Pan/i zamieszkuje obszar gminy *
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!!!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy