„Променяме света” – неформално обучение за младежки лидери на доброволчески групи (формуляр за кандидатстване)

Младежка доброволческа мрежа обявява подбор на участници за тридневно неформално обучение за лидери на местни доброволчески лидери, което ще се проведе от 20 до 22 октомври 2017, в местността Тополица (област Бургас).
Обучението се провежда в рамките на едноименния проект и е финансирано от Национална програма за младежта 2016-2020.
Условия за кандидатстване:
Участниците трябва:
- да са на възраст между 15 и 29 г.;
- да живеят, учат или работят на територията на община Бургас;
- да са мотивирани, с изявени лидерски качества;
- да умеят да работят в екип;
- след приключване на обучението да организират с помощта на свои връстници собствена доброволческа инициатива или кампания.
На участниците в обучението ще бъде осигурено безплатно настаняване, храна и транспорт (или ще бъдат възстановени разходите за транспорт) от Бургас до мястото на провеждане на обучението и обратно.
Всички кандидати, заявили желания участие до 06.10.2017 г. ще бъдат поканени за интервю, по време на което ще могат да защитят своята мотивация и идея за реализация на доброволческа кауза.
Одобрените участници ще трябва да заплатят такса за участие в размер на 10 лева.
По време на обучението участниците ще придобият ключови знания, умения и компетенции за изграждане на местни доброволчески структури, организиране на доброволчески инициативи и кампании, мотивиране и привличане на доброволци, набиране на ресурс.
По време на обучението на доброволците ще бъде възложено техническо задание за организиране и реализиране на инициативи или кампании „12 човека- 12 идеи”
Внимание: Местата за обучението са ограничени, ще бъдат избрани само 12 младежа.
Крайният срок за подаване на заявките е 12.10.2017 г. Датата за провеждане на интервю с кандидатите е 13.10.2017 г., а информацията за одобрените кандидати ще бъде публикуван на facebookстраницата на Младежка доброволческа мрежа на 09.10.2017 г. След одобрението му, всеки участник следва да заплати в касата на сдружението еднократна такса за участие в размер на 10 лева.
За допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас на e-mail: dobro_volec@abv.bg.
Обучението се реализират по проект "Променяме света", Национална програма за младежта (2016-2020).
Трите имена на кандидата *
Your answer
Възраст *
Your answer
Населено място *
Your answer
Социален статус *
Неравностойно положение
Отговорът на този въпрос не е задължителен. Информацията посочена тук, ще бъде използвана само за статистически данни, изисквани от Министерство на младежта и спорта. За неравностойно положение се приемат следните обстоятелства, свързани с кандидата: икономически затруднения, културни различия, малцинства, образователни трудности, здравни проблеми, увреждания, географски обстоятелства.
телефон *
Your answer
e-mail: *
Your answer
Мотивация - Защо това обучение е важно за мен *
Моля, опишете в рамките до 300 символа, каква е Вашата мотивация за участие в това обучение. Препоръка: постарайте се мотивацията да е свързана с Вашите житейски преживявания, опит и намерения за бъдеща личностна реализация, не използвайте шаблонни форми за изказване.
Your answer
Моята доброволческа кауза *
Моля, в рамките до 200 символа опишете каква е лична доброволческа кауза, която желаете да осъществите.
Your answer
Трите имена на родител/ настойник
Попълва се само, ако кандидата за участие в обучението е непълнолетен (няма навършени 18 г.)
Your answer
Телефон на родителя/ настойник
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service