Plzeňské rozhovory II 2017/Pilsen Talks II 2017 - 09 May 2017, 2 - 7 p.m.
Téma: Technologická společnost: Role člověka
Topic: Technology Society: The Role of the Human

Většina oblastí lidského života je stále více ovlivňována používáním nových technologií, které nahrazují lidskou práci. Přední odborníci z Čech a USA budou diskutovat o tom, jakou úlohu bude hrát člověk v 21. století a jaký dopad bude mít používání těchto nových technologií na jeho každodenní život a rozhodování. Budou lidé vlastně vůbec potřební? Po každém vstupu bude prostor na dotazy a krátkou besedu. Na konci celé konference proběhne panelová diskuse se všemi přednášejícími. Akce bude simultánně tlumočena.

Most spheres of human life are more and more influenced by using of new technologies. Human work is being replaced by those new technologies. The experts from the Czech Republic and USA will discuss the role of the human in the 21st century and what impact will those technologies have on human everyday life and his decision making. Will humans be still needed? Each talk will be followed by Q/A and the whole conference will be closed by a panel discussion with speakers. The event will be simultaneously translated.


Počet míst na akci je omezený, proto neváhejte s registrací./ The room space is limited, so please register asap!

1) Jméno/First name *
Your answer
2) Příjmení/Surname *
Your answer
3) E-mail *
V případě zrušení akce či jiných změn Vás budeme informovat./We'll inform you in case of any change to the event.
Your answer
Instituce/Institution *
Your answer
4) Na akci/To the event *
5) V rámci konání akce souhlasím s pořízením fotografií a jejich případným použitím pro propagaci. Souhlasím s evidencí osobních údajů pro vnitřní potřeby Amerického centra US Point. Evidence je prováděna v souladu se zákonem č.101/2000 Sb./I agree with photo taking during the event and their possible use for US Point's promo purposes. I agree with keeping records of my personal data only for US Point's use. The registration is done according to the law No. 101/2000 Sb. *
6) Souhlasím se zasíláním newsletteru s informacemi o plánovaných akcích/I agree to receive US Point's newsletter with events.
7) Jak jste se o akci dozvěděli?/ How did you learn about this event?
Your answer
Partneři:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms