แบบสำรวจความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
คำชี้แจง : แบบสอบถามความคาดหวัง/ความต้องการของผู้มารับบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการสำรวจครังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม *
1.1 อายุ (ปี) *
Your answer
1.2 อาชีพ *
1.3 ความถี่ในการใช้บริการ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy