SU Ocamp 2013 學生會迎新營組仔女報名表

人生只有這麼短短的大學校園時光,如果你不想留下遺憾,想係開學前認識來自唔同School嘅同學,充實這段青春或者路逢知己就報名我地SU Ocamp。名額有限,立刻行動吧!

地點: 香港科技大學
日期: 16/8 - 18/8
費用 (包括迎新禮品及T-shirt) : $300


付款方法:
係Reg Day搵我地SU ExCo嘅Counter去交錢

如有任何問題,歡迎打電話俾我地嘅PIC:
Shine (5172 8985)
Cavell (6643 8142)

各位有興趣的同學,快D報名la~~~~~

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question