ANKETA ZA STUDENTE 1. GODINE DIPLOMSKOG STUDIJA (ISTRAŽIVAČKI SMJER)
Ocijenite nastavnike, suradnike i tehničko osoblje Odjela za kemiju


Označite ocjenu od 1 do 5 (ocjena 1 predstavlja neslaganje, a ocjena 5 potpuno slaganje s navedenom tvrdnjom)

Pri ocjenjivanju nastavnika koji su držali nastavu iz izbornih predmeta molimo da ocijenite samo nastavnike onih predmeta koje ste upisali.
Email address *
Doc. dr. sc. Olivera Galović(Instrumentalne metode analitičke kemije) *
1
2
3
4
5
Nastava je ostvarena u skladu sa sadržajem i programom kolegija
Na postavljena pitanja nastavnik daje jasan i cjelovit odgovor
Jasno i razumljivo izlaže i demonstrira nastavne sadržaje
Nastava je dobro strukturirana i raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno
Jasno definira ciljeve nastave i ono što očekuje od studenata
Navodi jasne kriterije procjene znanja i rada studenata kao i načine provedbe ispita i kolokvija
Ima dobre komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu atmosferu
Dostupan je i susretljiv za konzultacije
Ocijenite sveukupan rad nastavnika
Komentar na rad nastavnika/suradnika
Izv. prof. dr. sc Berislav Marković (Kemija čvrstog stanja) *
1
2
3
4
5
Nastava je ostvarena u skladu sa sadržajem i programom kolegija
Na postavljena pitanja nastavnik daje jasan i cjelovit odgovor
Jasno i razumljivo izlaže i demonstrira nastavne sadržaje
Nastava je dobro strukturirana i raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno
Jasno definira ciljeve nastave i ono što očekuje od studenata
Navodi jasne kriterije procjene znanja i rada studenata kao i načine provedbe ispita i kolokvija
Ima dobre komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu atmosferu
Dostupan je i susretljiv za konzultacije
Ocijenite sveukupan rad nastavnika
Komentar na rad nastavnika/suradnika
Doc. dr. sc. Tomislav Balić (Kemija čvrstog stanja) *
1
2
3
4
5
Nastava je ostvarena u skladu sa sadržajem i programom kolegija
Na postavljena pitanja nastavnik daje jasan i cjelovit odgovor
Jasno i razumljivo izlaže i demonstrira nastavne sadržaje
Nastava je dobro strukturirana i raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno
Jasno definira ciljeve nastave i ono što očekuje od studenata
Navodi jasne kriterije procjene znanja i rada studenata kao i načine provedbe ispita i kolokvija
Ima dobre komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu atmosferu
Dostupan je i susretljiv za konzultacije
Ocijenite sveukupan rad asistenta
Komentar na rad nastavnika/suradnika
Doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik (Viši praktikum biokemije) *
1
2
3
4
5
Nastava je ostvarena u skladu sa sadržajem i programom kolegija
Na postavljena pitanja nastavnik daje jasan i cjelovit odgovor
Jasno i razumljivo izlaže i demonstrira nastavne sadržaje
Nastava je dobro strukturirana i raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno
Jasno definira ciljeve nastave i ono što očekuje od studenata
Navodi jasne kriterije procjene znanja i rada studenata kao i načine provedbe ispita i kolokvija
Ima dobre komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu atmosferu
Dostupan je i susretljiv za konzultacije
Ocijenite sveukupan rad nastavnika
Komentar na rad nastavnika/suradnika
Doc. dr. sc. Ana Amić (Viši praktikum biokemije; Značaj vitamina i mineralnih tvari u metabolizmu i očuvanju zdravlja) *
1
2
3
4
5
Nastava je ostvarena u skladu sa sadržajem i programom kolegija
Na postavljena pitanja nastavnik daje jasan i cjelovit odgovor
Jasno i razumljivo izlaže i demonstrira nastavne sadržaje
Nastava je dobro strukturirana i raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno
Jasno definira ciljeve nastave i ono što očekuje od studenata
Navodi jasne kriterije procjene znanja i rada studenata kao i načine provedbe ispita i kolokvija
Ima dobre komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu atmosferu
Dostupan je i susretljiv za konzultacije
Ocijenite sveukupan rad nastavnika
Komentar na rad nastavnika/suradnika
Izv. prof. dr. sc. Mirela Samardžić (Analitička kemije okoliša) *
1
2
3
4
5
Nastava je ostvarena u skladu sa sadržajem i programom kolegija
Na postavljena pitanja nastavnik daje jasan i cjelovit odgovor
Jasno i razumljivo izlaže i demonstrira nastavne sadržaje
Nastava je dobro strukturirana i raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno
Jasno definira ciljeve nastave i ono što očekuje od studenata
Navodi jasne kriterije procjene znanja i rada studenata kao i načine provedbe ispita i kolokvija
Ima dobre komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu atmosferu
Dostupan je i susretljiv za konzultacije
Ocijenite sveukupan rad nastavnika
Komentar na rad nastavnika/suradnika
Jelena Brdarić, asistent (Viši praktikum analitičke kemije) *
1
2
3
4
5
Nastava je ostvarena u skladu sa sadržajem i programom kolegija
Na postavljena pitanja nastavnik daje jasan i cjelovit odgovor
Jasno i razumljivo izlaže i demonstrira nastavne sadržaje
Nastava je dobro strukturirana i raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno
Jasno definira ciljeve nastave i ono što očekuje od studenata
Navodi jasne kriterije procjene znanja i rada studenata kao i načine provedbe ispita i kolokvija
Ima dobre komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu atmosferu
Dostupan je i susretljiv za konzultacije
Ocijenite sveukupan rad asistenta
Komentar na rad nastavnika/suradnika
Doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji (Kemija materijala; Mikroanalitičke tehnike) *
1
2
3
4
5
Nastava je ostvarena u skladu sa sadržajem i programom kolegija
Na postavljena pitanja nastavnik daje jasan i cjelovit odgovor
Jasno i razumljivo izlaže i demonstrira nastavne sadržaje
Nastava je dobro strukturirana i raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno
Jasno definira ciljeve nastave i ono što očekuje od studenata
Navodi jasne kriterije procjene znanja i rada studenata kao i načine provedbe ispita i kolokvija
Ima dobre komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu atmosferu
Dostupan je i susretljiv za konzultacije
Ocijenite sveukupan rad asistenta
Komentar na rad nastavnika/suradnika
Doc. dr. sc. Marija Jozanović (Kemija hrane)
1
2
3
4
5
Nastava je ostvarena u skladu sa sadržajem i programom kolegija
Na postavljena pitanja nastavnik daje jasan i cjelovit odgovor
Jasno i razumljivo izlaže i demonstrira nastavne sadržaje
Nastava je dobro strukturirana i raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno
Jasno definira ciljeve nastave i ono što očekuje od studenata
Navodi jasne kriterije procjene znanja i rada studenata kao i načine provedbe ispita i kolokvija