แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบ TAS License
เพื่อการปรับปรุงระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า และการแจ้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ระบบ TAS License
1. เพศ *
2. ประเภทสมาชิก (หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่ มกอช. กรุณาข้ามไปตอบข้อ 5.) *
3. กรณีเลือกประเภทสมาชิกเป็น "ผู้ประกอบการ" หรือ "ผู้ประกอบการและตัวแทน" ให้ตอบคำถามข้อนี้ด้วย
4. ประเภทบุคคล
Clear selection
5. ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ TAS License *
6. วัตถุประสงค์ *
Required
7. มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy