670304_รอบ 1_ 3 สาขา_ใบสมัครสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567
คำแนะนำและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
(เพื่อรักษาสิทธิ์ประโยชน์ของ ผู้เข้าสมัคร) ไม่สามารถโอนเงินคืนค่าสมัคร ที่เกิดจากข้อผิดพลาดของผู้สมัครทุกกรณี)

1. ให้ผู้สมัคร อ่านประกาศการรับสมัครของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

1.1 ภาคปกติ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (จำนวนรับ 10 คน/สาขา)
   - สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคปกติ)

      ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 350 บาท 
      ที่ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  
      ชื่อบัญชี  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      เลขที่บัญชี 050-2-37887-0  
      พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน  ที่  หน่วยบัณฑิตศึกษา  (ภาคปกติ) ( e-mail :  nsgrad@nurse.tu.ac.th)

1.2 ภาคพิเศษ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (จำนวนรับ 15 คน)
   - สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคพิเศษ) แบ่งเป็น 2 อนุสาขา

1. อนุสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2. อนุสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

      ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท 
      ที่ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ  
      ชื่อบัญชี  คณะพยาบาลศาสตร์  (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)  
      เลขที่บัญชี 050-2-53366-4
      พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน  ที่  หน่วยบัณฑิตศึกษา  (ภาคพิเศษ) (e-mail :  nsgrad@nurse.tu.ac.th)
 
2. ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ให้ครบทุกข้อ 

3. ให้ SCAN เอกสารการสมัคร ในส่วนที่ 4  จำนวน 12 รายการ  มาทาง  (e-mail :  nsgrad@nurse.tu.ac.th)
    ตั้งชื่อ -นามสกุล และสาขาที่สมัครเข้าศึกษา และส่งเอกสาร ทั้ง 12 รายการ ทางไปรษณีย์ 
    ภายในวันที่ 20 เมษายน 2567 
    ตามที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา (หน่วยบัณฑิตศึกษา) ชั้น 3
    (ภาคปกติ) หรือ (ภาคพิเศษ) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

4. การรับสมัครจะสำเร็จ เมื่อทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตรวจสอบการชำระค่าสมัครสอบเป็นที่เรียบร้อย แล้ว

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา (หน่วยบัณฑิตศึกษา) ชั้น 3
02-564-4440 ต่อ 7320,7376 หรือ ทาง E-mail: nsgrad@nurse.tu.ac.th

- 092-393-5224 คุณทักษพร กิตติพงษ์
- 065-415-4726 คุณธีระพงศ์ สมบัติมั่นคง
- 063-747-3854 คุณณัฐรดา สอาดเอี่ยม 

6. เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถตรวจสอบตารางสอบวัดความรู้ได้ที่ https://litu.tu.ac.th/view/post/37

1)  เกณฑ์คะแนนแต่ละประเภท เรียนวิชา (EL) 005  และ (EL) 006 เรียนวิชา (EL) 006  

1. TU – GET (PBT) TOEFL (PBT/ITP)
- 0 – 400             = เรียน (EL 005 และ EL 006) 
- 410 – 540      = ได้รับการยกเว้นการเรียน  (EL) 005 )
- ≥ 550                 = ได้รับการยกเว้นการเรียน  (EL 005 และ EL 006)

2. TU – GET (CBT) TOEFL (IBT)
- 0 – 32              = เรียน (EL 005 และ EL 006) 
- 33 - 78              ได้รับการยกเว้นการเรียน  (EL) 005)
- ≥ 79                   = ได้รับการยกเว้นการเรียน  (EL 005 และ EL 006)

3. IELTS
- 0 – 4.5        = เรียน (EL 005 และ EL 006) 
- 5.0 – 6.0           ได้รับการยกเว้นการเรียน  (EL) 005)
- ≥ 6.5                  = ได้รับการยกเว้นการเรียน  (EL 005 และ EL 006)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Faculty of Nursing, Thammasat University. Report Abuse