บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ 101 จำกัด
ใบสมัครงาน บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ 101 จำกัด
รูปถ่าย ขนาด 1x1.5 นิ้ว
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
เงินเดือนที่ต้องการ
ชื่อ/นามสกุล
ชื่อเล่น
เพศ
น้ำหนัก/กก.
ส่วนสูง/ซม.
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ/ปี
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
บัตรประชาชนเลขที่
ออกให้ ณ
วันที่ออกบัตร
บัตรหมดอายุ
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่สามารถติดต่อได้
เบอรมือถือ
E-Mail
สถานะภาพ
สถานะภาพการเกณฑ์ทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อ/สถานศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
คณะ/สาขา
ประวัติการทำงาน
ชื่อ/สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
เริ่มต้นวันที่
สิ้นสุดวันที่
เงินเดือนที่ได้
สาเหตุที่ออก
ความสามารถพิเศษ
ความถนัดทางด้านภาษา
พูดดีมาก
พูดดี
พูดพอใช้
เขียนดีมาก
เขียนดี
เขียนพอใช้
อ่านดีมาก
อ่านดี
อ่านพอใช้
อังกฤษ
จีน
ความสามารถพิเศษ/พิมพ์ดีด
ได้ 30 คำต่อนาที
ได้น้อยกว่า 30 คำต่อนาที
พิมพ์ไม่ได้เลย
ไทย
อังกฤษ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ความสามารถ/ขับรถ
ได้
ไม่ได้
ขับรถยนต์
ขับรถมอเตอร์ไซค์
ขับรถ 6 ล้อ 10 ล้อ
ใบอนุญาตขับขี่
มี
ไม่มี
รถยนต์
รถมอเตอร์ไซค์
รถ 6 ล้อ 10 ล้อ
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
เอกสารแนบในการสมัครงาน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service