Karbapenemazy - największe aktualne zagrożenie zdrowia publicznego w Polsce
Warsztaty dla pielęgniarek epidemiologicznych i zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych, na szczeblu województwa śląskiego. Warsztaty są adresowane do lekarzy i członków ZKZS jednostek leczniczych województwa śląskiego: pielęgniarek epidemiologicznych, lekarzy przewodniczących zespołów i mikrobiologów.

Termin: 14 grudnia 2018 r.
Miejsce: Dom Lekarza, Śląska Izba Lekarska w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice
Udział w warsztatach jest bezpłatny

Niniejszy formularz służy do zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 grudnia 2018 r.
Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Instytucja (miejsce pracy) *
Your answer
Adres miejsca pracy - ulica, nr *
Your answer
Adres miejsca pracy - kod *
Your answer
Adres miejsca pracy - miejscowość *
Your answer
Funkcja/stanowisko *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Informacja dla osób rejestrujących się
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określanego jako RODO, informujemy, że:
1. Administratorem przekazanych danych jest Narodowy Instytut Leków z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 30/34;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem: iod@nil.gov.pl;
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji warsztatów dla pielęgniarek epidemiologicznych i zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych na szczeblu województwa śląskiego, organizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”;
4. Dane osobowe mogą być przekazywanie podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne (w tym przechowywanie danych informatycznych - tzw. hosting) oraz Ministerstwu Zdrowia w ramach przedstawienia sprawozdania z realizowanego programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”;
5. Na podstawie art.6 ust.2. pkt.1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji warsztatów, rozliczenia się z programu z Ministerstwem Zdrowia i archiwizacji dokumentacji zgodnie z przypisaną kategorią archiwalną;
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane do zapisania się na szkolenie, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością wzięcia udziału w nim;
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
8. Posiada Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service