ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานชุดข้อมูลของกรมควบคุมโรค (DDC Standard DATA Dictionary) เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการป้องกันและควบคุมโรค (Think Tank) แบบบูรณาการ
The form ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานชุดข้อมูลของกรมควบคุมโรค (DDC Standard DATA Dictionary) เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการป้องกันและควบคุมโรค (Think Tank) แบบบูรณาการ is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy