แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้  จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น  กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่  2  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับการพัฒนาการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy