ANKIETA - "Włodawa Miasto Trzech Kultur - przebudowa i wyposażenie infrastruktury kultury"
Dotycząca badania popytu dla projektu inwestycyjnego Gminy Miejskiej Włodawa pn: „Włodawa miasto 3 kultur-przebudowa i wyposażenie infrastruktury kultury”

Projekt dotyczy modernizacji amfiteatru we Włodawie w postaci m.in. przebudowy wejść głównych do obiektu, budowie bramy wjazdowej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, przebudowę widowni wraz z ciągami pieszymi, schodami, poręczami, uzupełnieniem ławek, wymianą kostki, przebudową oświetlenia, dobudowie sceny. W zakresie remontu i zakupu wyposażenia Włodawskiego Domu Kultury planuje się wykonanie robót budowlanych mających na celu zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku WDK. Planowane do zakupu wyposażenie obejmuje zakup i montaż mechaniki sceny: kotar, sztankiet, oświetlenia scenicznego.
Pytanie nr 1 - Cz jest Pani/Pan osobiście zainteresowany realizacją inwestycji polegającej na modernizacji amfiteatru we Włodawie, remoncie i wyposażeniu Włodawskiego Domu Kultury *
Pytanie nr 2 - Proszę podać powody zainteresowania projektem *
Nie
Raczej nie
Raczej tak
Tak
Nie mam zdania
Poprawa warunków uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych
Zwiększenie dostępu społeczeństwa do aktywnego udziałuw kulturze
Zwiększenie dostępu społeczeństwa z niepełnosprawnościami do aktywnego udziału w kulturze
Poprawa atrakcyjności miejsc do prowadzenia działalności kulturalnej
Dostosowanie do obecnych standardów obiektów pełniących funkcję infrastruktury kultury
Pytanie nr 3 - Czy Pani/Pan obecnie odwiedza rejon planowanej inwestycji ? (muszla koncertowa, Włodawski Dom Kultury) *
Pytanie nr 4 - Jeżeli po realizacji projektu planuje Pani/Pan częściej odwiedzać muszlę koncertową oraz Włodawski Dom kultury to proszę określić wzrost korzystania z infrastruktury kultury w stosunku do chwili obecnej *
Pytanie nr 5 - Czy Pana zdaniem mieszkańcy spoza Włodawy oraz turyści będą korzystać ze zmodernizowanych obiektów infrastruktury kultury? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy