แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
เรียน ผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้รับบริการ

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  มหาวิทยาลัยนครพนม กำลังดำเนินการติดตามและประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้รับบริการ และตลาดแรงงาน ต่อไป  

ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ มายังท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามความคิดเห็นและตามสภาพความเป็นจริงในแบบประเมินฉบับนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากท่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนครพนม และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
แบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Report Abuse