IPN - Đơn đăng ký dành Doanh nghiệp / Form for Business
INNOVATION WITH PURPOSE NETWORK

Là mạng lưới những người phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, các trường đại học, các thể chế, tổ chức và doanh nghiệp chung tay cho những ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo vì mục đích bền vững trong 17 mục tiêu của Liên hợp quốc phát triển thành công và tạo tác động tích cực cho cộng đồng.

Câu chuyện bắt đầu khi chúng tôi làm việc với những sinh viên, giảng viên trẻ tài năng của các trường đại học trong các khóa đào tạo và huấn luyện về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Chúng tôi nhận ra vài nghịch lý rằng: (1) Rất nhiều dự án và ý tưởng tiềm năng có thể tạo ra những tác động lớn lao đến cộng đồng và/hoặc giúp chúng ta tiến gần hơn với 17 mục tiêu phát triển bền vững nhưng không nhiều những dự án đang nhận được hỗ trợ cần thiết để phát triển thông qua nâng cao năng lực các thành viên, cố vấn và huấn luyện để phát triển dự án. (2) Không có ai đang thực sự giúp kết nối những dự án này đến doanh nghiệp một cách thường xuyên, trong khi đó các doanh nghiệp thì gặp rất nhiều khó khăn để thực sự tuyển dụng được các tài năng cho đổi mới sáng tạo nội bộ và mở rộng thị trường. :


Chúng tôi quyết định hành động để:
+Kết nối những cá nhân tài năng và đam mê từ trường đại học, viên nghiên cứu, thể chế với doanh nghiệp
+ Nâng cao năng lực thông qua các chương trình xây dựng năng lực về tư duy thiết kế, khởi nghiệp tinh gọn (đào tạo, huấn luyện, cố vấn)
+Hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp đến gần hơn với nguồn nhân lực chất lượng cao và những dự án đổi mới sáng tạo tiềm năng để đầu tư & đồng hành ngay từ đầu

Để tham gia mạng lưới IPN, bạn đăng ký form >> DƯỚI ĐÂY
----
A network of innovation ecosystem builders, universities, institutions and businesses joining hands for innovation- with- purpose ideas and projects to flourish and positively impact the community

We decide to act to
+Connecting talented and passionate individuals from universities and institutions with business world
+Enabling innovative ideas to take shape and develop via capacity building programs including design thinking & Lean Startup(training, coaching, mentoring)
+Helping corporates and SMEs to get closer to quality human resources and potential investment in innovation from early stages

To join IPN, businesses can register in the following form >> HERE

Tên doanh nghiệp / Your business's name *
Your answer
Website *
Your answer
Tên đầu mối liên hệ / Name of the contact ponit *
Your answer
Mobile *
Your answer
Email công việc / Cooperate-based email *
Your answer
Email cá nhân / Personal email *
Your answer
Các nguồn lực mở có thể hỗ trợ sinh viên / Which resources can you support students? *
Required
Các mục tiêu nhắm đến trong 17 mục tiêu phát triển bền vững SDGs (có thể chọn nhiều) / Click which of the UN SDG's your business falls under (can be multiple)
Các vấn đề khác mà doanh nghiệp muốn IPN cùng giải quyết / Other problems you want to share with us *
Your answer
Doanh nghiệp kỳ vọng gì khi tham gia IPN / Your expectation when joining IPN *
Your answer
Thời gian thuận tiện để gặp gỡ và trao đổi cùng chúng tôi / Please tell us when is comfortable for you to meet us 1on1? *
Your answer
Hình thức gặp gỡ / How can we meet you? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service