แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจการใช้สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ด้วย Zotero
ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้ทำแบบทดสอบ (พร้อมคำนำหน้า เช่น นาย นางสาว)
Your answer
โปรดระบุ รหัสนักศึกษา ของผู้ทำแบบทดสอบ
Your answer
ส่วนที่ 2 จงตอบคำถามข้อ 1-10 โดยใช้ภาพที่ 1 และ 2 ด้านล่าง
* โปรดเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
Figure 1. Zotero.org
หน้าจอหลักการใช้งาน
1. ข้อใดคือ คำจำกัดความ ของโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero
1 point
2. เว็บไซต์ที่สามารถเข้าใช้งานแบบออนไลน์และดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับติดตั้ง Zotero คือเว็บไซต์ใด
1 point
3. จากภาพที่ 1 จากรายการเอกสารที่เลือกไว้ มีผู้แต่ง กี่คน
1 point
4. จากภาพที่ 1 จากรายการเอกสารที่เลือกไว้ เอกสารให้บริการในปีใด
1 point
5. จากภาพที่ 1 จากรายการเอกสารที่เลือกไว้ เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทใด
1 point
6. จากภาพที่ 1 จากรายการเอกสารที่เลือกไว้ ปรากฏในสิ่งพิมพ์เผยแพร่ ชื่อว่าอะไร
1 point
Figure 2. Zotero.org
การสร้างรายการบรรณานุกรม
7. จากภาพที่ 2 รายการบรรณานุกรมที่จะสร้างใช้รูปแบบ การอ้างอิง แบบใด
1 point
8. จากภาพที่ 2 รูปแบบการส่งออกรายการบรรณานุกรมที่สร้างเสร็จแล้ว ให้ทำการส่งออกแบบใด
1 point
9. จากภาพที่ 2 หากต้องการสร้างรายการบรรณานุกรม ต้องเลือกเมนูใด
1 point
10. จากภาพที่ 2 ข้อมูลที่ต้องการสร้างบรรณานุกรม เลือกข้อมูลจากโฟลเดอร์ ใด
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms