แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลสถานะ *
Required
ข้อมูลอายุ *
Required
สามารถเปิดใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้อย่างสะดวก *
พึงพอใจน้อนที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
ระบบข้อมูลมีความเป็นหมวดหมู่ ทำให้ท่านสามารถค้นหา หรือเข้าถึงได้ง่าย *
พึงพอใจน้อนที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูลมีความเหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งาน *
พึงพอใจน้อนที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
สามารถใช้ระบบสารสนเทศของโรงเรียน ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน *
พึงพอใจน้อนที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
ระบบสารสนเทศของโรงเรียน และเครือข่ายมีความเสถียร ไม่มีปัญหาตลอดการใช้งาน *
พึงพอใจน้อนที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
มีความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล หรือการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล *
พึงพอใจน้อนที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
ข้อมูลในระบบสารสนเทศของโรงเรียน คิดว่ามีความครอบคลุม ถูกต้องสมบูรณ์ *
พึงพอใจน้อนที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
สามารถนำข้อมูลในระบบสารสนเทศของโรงเรียน ไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน *
พึงพอใจน้อนที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
มีความเชื่อถือข้อมูลในระบบสารสนเทศของโรงเรียน *
พึงพอใจน้อนที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
เมื่อพบว่าข้อมูลของโรงเรียนมีความผิดพลาด ท่านสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบ เพื่อแก้ไขข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว *
พึงพอใจน้อนที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
ข้อเสนอ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี. - Terms of Service - Additional Terms