Пројекат: Заједно за Бор без дима
Хвала вам што сте издвојили време за попуњавање ове анкете која има за циљ да се сазнају ставови грађана као заинтересованих субјеката за решавање проблема заштите квалитата ваздуха.
Анкета је део пројекта "Заједно за Бор без дима" који реализује Друштво младих истраживача Бор у сарадњи са Градом Бор и удружењима Дом омладине и Алтернатива Бор. Наш локални пројекат део је ширег пројекта „Заједно за активно грађанско друштво – АКТ“ који реализује уз финасијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) конзорцијум HELVETAS Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе.

Молимо вас да попуните ову анкету како би допринели унапређењу квалитета ваздуха у Бору уз учешће грађана и организација цивилног друштва у одлучивању у сарадњи са органима локалне самоуправе.

Анкету попуњавате избором само једног од понуђених одговора.

На крају кад одговорите на сва питања, молимо вас кликните на дугме ПРОСЛЕДИ како би нам послали ваше мишљење.
Пол *
Старост *
Место живљења *
1. Како оцењујете стање животне средине у Бору, а посебно квалитет ваздуха? (изаберите само један одговор) *
2. Да ли су вам позната нека национална или локална документа у којима се утврђују активности на решевању еколошких проблема, посебно загађења ваздуха? *
Ако је одговор Да наведите бар један национални или локални документ:
3. Који извор загађења ваздуха, по вашем мишљењу, има највећи утицај на квалитет ваздуха у Бору? (изаберите само један одговор) *
4. На шта, по вашем мишљењу, највише утиче загађени ваздух? (изаберите само један одговор) *
5. Да ли сматрате да сте довољно информисани о квалитету ваздуха и стању животне средине у граду Бору и шире да би могли успешно да учествујете у одлучивању (изаберите један одговор): *
6. Како се најчешће информишете о квалитету ваздуха и уопште стању животне средине (изаберите један одговор): *
7. Да ли су вам познате и да ли користите могућности информатичке технологије за праћење података о квалитету ваздуха? *
Ако је ваш одговор ДА да ли можете да наведете бар један извор на интернету са подацима о квалитету ваздуха у Бору?
8. По званичним оценама квалитет ваздуха у Бору је треће најлошије категорије. За решавање овог деценијског проблема потребно је доста времена и учешће бројних субјеката. Ко би по вашем мишљењу првенствено требало да решава овај проблем? (изаберите само један одговор) *
9. Да ли мислите да су грађани у довољној мери укључени у решавању проблема аерозагађења у Бору? (изаберите само један одговор) *
10. Како се, по вашем мишљењу, најбоље организовати у локалној заједници да би се обезбедило боље информисање и веће учешће грађана у одлучивању о заштити квалитета ваздуха? (изаберите само један одговор) *
11. У оквиру локалне самоуправе града Бора делује специфично тело - Тим за мониторинг квалитета ваздуха, које је састављено од представника градске управе, стручних институција и невладиних организација. Шта по вашем мишљењу треба да ради ово тело? (изаберите само један одговор) *
12. Како би по вашем мишљењу грађани и заинтересована јавност првенствено требало да учествују у доношењу кључних докумената јавне политике о заштити ваздуха (изаберите један одговор): *
13. Молимо вас да наведете и остале ваше коментаре и предлоге који нису обухваћени досадашњим питањима?
Овај пројекат је добио подршку пројекта Владе Швајцарске „Заједно за активно грађанско друштво – ACT”, који спроводе Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овој публикацији/чланку/студији/раду је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Хелветаса или Грађанских иницијатива.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy