Warsztaty Na Start grupa 6-10 lat
Email address *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka na potrzeby prowadzenia warsztatów RPG dla dzieci przez MARSZ FANTASTYCZNY Paweł Marszałek w celu prowadzenia zapisów na warsztaty, kontaktu z opiekunami.. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@marszfantastyczny.pl *
brak zgody uniemożliwia zapisanie dziecka na warsztaty, a cofnięcie zgody będzie jednoznaczne z rezygnacją udziału w warsztatach
INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA/DZIECI
Imię i nazwisko dziecka/dzieci *
Your answer
Wiek dziecka/dzieci *
Your answer
Czy dziecko miało już kontakt z grami fabularnymi?
wystarczy krótkie tak/nie, ale jest miejsce na dłuższą historię :)
Your answer
Jeżeli mają Państwo nasz Voucher na darmowe WnS proszę poniżej wpisać jego numer
Your answer
DANE KONTAKTOWE DO OPIEKUNA DZIECKA
numer telefonu *
Your answer
WYBÓR TERMINU
INFORMACJE DODATKOWE
Wiadomości przypominające o warsztatach - którą drogę kontaktu Państwo preferują? *
Required
UWAGI:
Your answer
Regulamin - obowiązuje stałych uczestników zajęć
1. Organizatorem warsztatów gier fabularnych dla dzieci jest marka Marsz Fantastyczny reprezentowana przez firmę: Marsz Fantastyczny Paweł Marszałek, ul. Henryka Sienkiewicza 10, 60-817 Poznań NIP: 7732076897.

2. Warsztaty organizowane są dla dzieci od 6 do 10 lat. O przyjęciu dziecka w innym wieku niż podano w regulaminie decyduje Organizator.

3. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Osoby dopisane po zapełnieniu grupy zostaną wpisane na listę rezerwową i zostaną w pierwszej kolejności powiadomione o zwalniających się miejscach lub nowo tworzonych grupach.

4. O pierwszeństwie w wyborze grupy decyduje data zapisu u Organizatora.

5. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w grupach, samo wysłanie zgłoszenia i opłacenie miejsca, poprzez jednorazową opłatę lub karnet, nie zapewnia miejsca w grupie. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez Organizatora.

6. W przypadku małej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych grup. W tym przypadku uiszczona wcześniej opłata przechodzi na kolejne warsztaty.

7. Minimalna ilość uczestników to 3 osoby, a maksymalna to 6 osób.

8. Warsztaty będą odbywać się w wyznaczonych przez Organizatora terminach i trwać będą 120 minut.

9. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach gier fabularnych jest uiszczenie jednorazowej opłaty lub okazanie ważnego karnetu PRZED wejściem na warsztaty.

10. Uczestnictwo w warsztatach można opłacić:
- jednorazowo: 50zł/ 1 wejście,
- karnet: 200zł/5 wejść,
- karnet podwójny 360zł/10 wejść.

11. Opłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasie sklepu Marsz Fantastyczny oraz przelewem na konto: Santander Bank 56 1090 1359 0000 0001 4368 9825. Dowodem wpłaty jest paragon z kasy lub dowód przelewu.

12. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia swojej nieobecności na warsztatach tylko i wyłącznie pisemnie (smsem pod numerem telefonu: 880 855 577 lub mailowo: kontakt@marszfantastyczny.pl lub warsztaty@marszfantastyczny.pl) najpóźniej na dwa dni przed terminem warsztatów do godziny 17:00. Tak więc w przypadku warsztatów przypadających w sobotę termin zgłaszania nieobecności upływa w czwartek o godzinie 17:00.


13. W przypadku niezgłoszenia nieobecności w wyznaczonym terminie:
- osoba posiadająca karnet traci jedno miejsce na karnecie (uczestnik jest traktowany jakby był na zajęciach),
- osoba dokonująca jednorazowej opłaty musi opłacić kolejne warsztaty w ciągu 24h od zapisania dziecka (przelewem lub w kasie sklepu), a w przypadku kolejnej nieobecności opłata ta przepada.

14. W sytuacjach wyjątkowych Organizator może usprawiedliwić nieobecność niezgłoszoną w terminie.

15. Zmiana wybranej grupy na inną możliwa jest po uzgodnieniu z Organizatorem i w ramach wolnych miejsc w grupach.

16. W przypadku odwołania zajęć Organizator zaproponuje inny termin, a dokonane opłaty zostaną przekazane na poczet kolejnych warsztatów lub zostaną zwrócone gotówką (tylko w przypadku opłat jednorazowych).

17. Zwrotów opłat dokonuje kasa sklepu Marsz Fantastyczny w gotówce lub przelewem na podany przez Rodzica/Opiekuna nr konta w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia dotyczącego zwrotu.

18. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników otrzyma ostrzeżenie, a Rodzic/Opiekun zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W szczególności niedozwolone jest:
a. opuszczanie sali zajęć bez zgody osoby prowadzącej,
b. wyrażanie się w sposób obrażający innych uczestników zajęć.

19. W przypadku powtarzających się sytuacji wymienionych w w pkt. 18, 18a i 18b Organizator ma prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach bez zwrotu dokonanych opłat za wejście jednorazowe lub karnet.

20. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy