แบบบันทึกคะแนนสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560
ให้บันทึกข้อมูลพื้นฐานและคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการสอบ Pre O-NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ในชั้นที่ไม่สอบให้ขีด -)
ชื่อโรงเรียน *
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้น ป.6 (คน) *
Your answer
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.6 *
Your answer
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 *
Your answer
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 *
Your answer
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ป.6 *
Your answer
คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ป.6 *
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้น ม.3
Your answer
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.3
Your answer
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3
Your answer
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3
Your answer
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ม.3
Your answer
คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ม.3
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms