Aanmeld formulier Drone piloot (Nieuw)
AVG Verklaring
(Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij u niet inschrijven)
*

SOS DroneTeam NL, gevestigd aan Agricolastraat 92 6131 JX | Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://www.sosdroneteam.nl Agricolastraat 92 6131 JX | Sittard 0611591784

Tim Schroeter is de Functionaris Gegevensbescherming van SOS DroneTeam NL Hij/zij is te bereiken via info@sosdroneteam.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

SOS DroneTeam NL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sosdroneteam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


1.A: Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SOS DroneTeam NL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te benaderen wanneer er om een (vrijwillige)dienstverlening wordt gevraagd.


Geautomatiseerde besluitvorming

SOS DroneTeam NL neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SOS DroneTeam NL) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SOS DroneTeam NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Zie artikel 1.A hierboven.

Delen van persoonsgegevens met derden

SOS DroneTeam NL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
SOS DroneTeam NL verstrekt uw gegevens alleen aan (samenwerkings)partners wanneer u hiervoor zelf akkoord geeft. Indien dit van toepassing is zal SOS DroneTeam NL benaderen. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SOS DroneTeam NL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SOS DroneTeam NL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sosdroneteam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SOS DroneTeam NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

SOS DroneTeam NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sosdroneteam.nl


Required
Naam *
Provincie
Woonplaats *
Telefoonnummer *
Email adres *
Hoeveel km bent u bereid te rijden om deel te nemen aan een zoekactie? *
Dit is als indicatie, zodat wij ongeveer kunnen kijken wat de dekking is
Welk type Drone(s) bezit u? *
Drone beschikt over (externe randapparatuur): *
Required
Welke Licentie(s) bezit u? *
Let op! Tijdens een inzet dient u in bezit te zijn van de juiste licentie die dan benodigd is, hier kan ook om gevraagd worden deze te tonen.
Kunt u deze niet tonen, dan mag u niet vliegen!
Required
Overige Licentie(s) of Certificering *
Heeft u uw drone verzekerd?  *
Heeft u uw randapparatuur verzekerd? *
Heeft u al eens eerder deelgenomen aan een georganiseerde zoekactie? *
Heeft u nog andere (beroeps)specialisme die van belang kunnen zijn tijdens een zoekactie of voor de organisatie?
Werkt u bijvoorbeeld bij de brandweer of heb je ervaring met eerste hulpverlening.
Licht deze dan hieronder toe
Heeft u nog overige informatie die u bij ons kenbaar wilt maken?
Suggesties of feedback?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy