Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piekary Śląskie

Miasto Piekary Śląskie przystąpiło do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”. Dokument ten pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz zapewni bezpieczeństwo energetyczne w mieście.
Miasto pozyskało dofinansowanie na opracowanie Planu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie pokrywa 85% kosztów opracowania planu i wynosi 51850,00 złotych. Wkład Miasta Piekary Śląskie w opracowanie Planu to 9150,01 zł.
Opracowanie dokumentów zostało zlecone firmie AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie.
W przyszłości dzięki posiadanemu „Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej” Miasto będzie mogło uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, montaż kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia, inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp.).
Wypełnienie ankiety nie będzie zmuszało mieszkańca czy przedsiębiorcy do wykonania zamierzonych prac. Wręcz przeciwnie – wypełniona ankieta to szansa na pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Jeżeli ankieta nie zostanie wypełniona, Gmina nie będzie miała informacji o stanie aktualnym i ewentualnych potrzebach energetycznych mieszkańców, a co za tym idzie, potrzeby te nie zostaną ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej i w przyszłości zamknięta będzie droga do pozyskania środków na te cele.
W związku z tym zwracam się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety dotyczącej gospodarki energetycznej w budynkach. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszego Miasta.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt z:
• firmą AT GROUP S.A., tel. 695 919 607, e-mail: justyna.zastrzezynska@atgroupsa.pl
• Urzędem Miasta Piekary Śląskie, ul. 3 Maja 29, tel. 032 393 93 96, e-mail: niskaemisja@piekary.pl

Dziękujemy za zaangażowanie w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Prezydent Miasta

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question