drumpoint 2018 APPLICATION FORM - PRIHLÁŠKA
Dearest 2018 drumpointers! We are very happy that you decided to visit our festival and we can have a good time together again. Every year we try to improve our festival on the basis of your feedback, hope we are doing well.
PLEASE,FILL IN this application form so we can provide you with the best service possible. In case of any questions, do not hesitate to ask at info@drumpoint.sk :) THANK YOU!
/// Najdrahší bubeníci festivalu drumpoint 2018! Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli navštíviť náš festival a opäť spolu zažijeme veľa zábavy. Každý rok sa snažíme zvyšovať kvalitu festivalu na základe spätnej väzby od Vás, pevne veríme, že sa nám to darí.
PROSÍM, VYPLŇTE túto prihlášku, aby sme vám mohli poskytnúť čo najkvalitnejší servis. V prípade akýchkoľvek otázok sledujte www.drumpoint.sk alebo nám napíšte na info@drumpoint.sk :) ĎAKUJEME!
Name + surname / Meno + priezvisko *
Your answer
E-mail *
Your answer
I´m coming from.../ Som z... *
My band / Moja kapela *
I am.../ Som... *
I´m arriving on.../ Príchod v... The main program starts on friday with workshop (9.00), but we would be really happy if you come on Thursday opening welcome party so we can chill together :) /// Informácie o programe: hlavný program začína v piatok ráno workshopom, ale budeme veľmi radi ak prídete už vo štvrtok na otváraciu party:) *
I´m leaving on.../ Odchádzam v... --- The official program ends on Saturday night with the parade followed by grand finale program in the city centre. On Sunday, we can organize a sightseeing tour with a bit of local specialities tasting together. For the tour, you can sign up in following questions. Just please check the check-out times at your accommodation. /// Oficiálny program končí v sobotu večer sprievodom, po ňom grand finale program na námestí. V nedeľu je podľa záujmu možnosť zorganizovať spoločnú prehliadku mesta s ochutnávkami, na ktorú je potrebné sa prihlásiť (nižšie). Skontrolujte si ale, prosím, časy check-outov na vašom ubytovaní. *
Organized sightseeing tour with local specialities tasting (Sunday, 120 min., 10 €/person)///Organizovaná prehliadka s ochutnávkami (Nedeľa, 120 min., 10 €/ os.) *
Please, choose the workshop. / Prosím, zvoľte si workshop. --- Workshop Escola de bateria with JP Courtney, Fabio Allman & Jeremy Shaverin as well as Samba reggae with Marcus Santos: Friday (piatok) 10.00-18.00, Saturday (sobota) 10.00 - 12.00 --- Workshop fee is 25 € (including workshop, T-shirt, stickers, entry to all parties). /// Poplatok za workshop je 25 € (zahŕňa workshop, tričko, nálepky, vstup na všetky party). *
During the festival (workshop,parade) I would like to play.../ Na festivale chcem hrať... *
T-shirt size / Veľkosť trička --- T-shirt is included in the workshop fee and must be worn during the drummers parade on Saturday night. /// Tričko je v cene workshopu a je spoločným kostýmom počas sprievodu v sobotu večer. *
Lunch during the Friday workshop.../Obed v piatok počas workshopu... --- There is a possibility of ordering a lunch menu in advance for 5 €. You will be able to choose from 3 options (2 normal, 1 vegetarian). Important note!! The workshop place is quite far away from the city centre, there is no possiblity to go somewhere else for a lunch, just maybe order pizza delivery etc. /// Je možnosť objednať si vopred obedové menu za 5 €. Na výber budú dva druhy normálneho menu a 1 vegetariánske. Dôležité upozornenie!! Miesto workshopu je relatívne dosť ďaleko od centra, nie je teda možnosť stihnúť obed niekde inde, jedine si objednať napr. donášku. *
Snack / Občerstvenie --- Each participant will be provided with a snack (sandwich+water) during the Saturday afternoon in the city centre. /// Každý účastník dostane počas sobotňajšieho popoludnia v meste malé občerstvenie (sendvič+vodu). *
Accommodation / Ubytovanie --- Accommodation options are divided into 2 categories: Category 1 (hotel/hostel) for approx. 12 - 30 €/ night - if you mark this option, we will contact you and send the list of hotels available; Category 2 - Hidepark camp, price 1 €/ night (sleeping bags + tents needed, shower (there is only one)+toliets available; no kitchen). /// Ubytovanie je rozdelené do dvoch kategórií: Kategória 1 (hotel/hostel), cena cca 12 - 30 €/ noc - ak zadáte túto možnosť, zašleme Vám na výber dostupné možnosti ubytovania. Kategória 2 - Hidepark kemp, cena 1 €/ noc (potrebné si priniesť spacáky a stany, sprcha (iba jedna), wc dostupné; bez kuchynky...) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service